Translation

English
Updated translations
18/200
Context English Ukrainian State
Calendar Календар
View and schedule events Переглядайте та створюйте розклад подій
A slim, lightweight calendar app that syncs and manages multiple calendars in one place, like Google Calendar, Outlook and CalDAV. Витончений та легкий календар, що дає можливість синхронізувати та керувати кількома календарями в одному місці, такими як Google Календар, Outlook та CalDAV.
Fixes: Виправлення:
Ensure Calendar runs in the background on startup Виправлено роботу календаря у фоновому режимі при запуску
Fix memory leak when getting timezone information Виправлено витік пам’яті під час отримання даних про часовий пояс
Reliably read Windows-style timezones Читання часових поясів Windows-стилю
Minor Updates: Незначні оновлення:
Updated translations Оновлено переклади
Fix notification icons in the notification indicator Виправлено піктограми сповіщень в індикаторі сповіщень
Fix an issue where event timezones were overwritten Виправлено проблему самовільного перевизначення часових поясів
Ensure Calendar is launched when notifications are clicked Тепер Календар запускається, якщо натиснути на сповіщення
Fix broken calendar color with some online providers Виправлено проблему забарвлення календаря від деяких онлайн-служб
Fix an issue with some all-day events Виправлена проблема з деякими подіями на цілий день
New Features: Нові функції:
Import ICS files from the gear menu Імпорт файлів ICS з кнопки меню у вигляді шестерні
Support the dark style Підтримка темного стилю
Properly show events on the last day of the month Правильний показ подій в останній день місяця
Fix end times for all-day events Виправлено час завершення подій на цілий день
Notify for all alarms on an event Сповіщення про всі нагадування про подію
Improved offline support Вдосконалено роботу в автономному режимі
New colorful avatar fallbacks Нові барвисті замінні аватари
Include "film" as an event icon keyword Включено «плівку» піктограмою події
Add Mint and Bubblegum to calendar color chooser Додано м'ятний та жуйковий кольори до палітри кольорів календаря

Loading…

Updated translations
Оновлено переклади
2 years ago
Browse all component changes