Translation

English
Removed no longer needed sandbox permission for accounts service
74/640
Context English Ukrainian State
Calendar Календар
View and schedule events Переглядайте та створюйте розклад подій
A slim, lightweight calendar app that syncs and manages multiple calendars in one place, like Google Calendar, Outlook and CalDAV. Витончений та легкий календар, що дає можливість синхронізувати та керувати кількома календарями в одному місці, такими як Google Календар, Outlook та CalDAV.
Minor Updates: Незначні оновлення:
Updated app icon Оновлено піктограму застосунку
Updated translations Оновлено переклади
Features: Функції:
Ask for confirmation before deleting events Запит підтвердження перед видаленням подій
Follow email and web links in the event description with Control + Click Перехід за посиланнями електронної пошти та вебпосиланнями в описі події за допомогою Control + Клацання
Fixes: Виправлення:
Disabled checkbox "Mark as default calendar" in calendar settings, if the calendar is read-only Прапорець «Позначити типовим календарем» вимкнено у налаштуваннях календаря, якщо календар лише для читання
Removed no longer needed sandbox permission for accounts service Вилучено більше не потрібний дозвіл пісочниці для служби облікових записів
Fixed potential memory leak Усунено можливий витік пам'яті
Ensure Calendar runs in the background on startup Виправлено роботу календаря у фоновому режимі при запуску
Fix memory leak when getting timezone information Виправлено витік пам’яті під час отримання даних про часовий пояс
Reliably read Windows-style timezones Читання часових поясів Windows-стилю
Fix notification icons in the notification indicator Виправлено піктограми сповіщень в індикаторі сповіщень
Fix an issue where event timezones were overwritten Виправлено проблему самовільного перевизначення часових поясів
Ensure Calendar is launched when notifications are clicked Тепер Календар запускається, якщо натиснути на сповіщення
Fix broken calendar color with some online providers Виправлено проблему забарвлення календаря від деяких онлайн-служб
Fix an issue with some all-day events Виправлена проблема з деякими подіями на цілий день
New Features: Нові функції:
Import ICS files from the gear menu Імпорт файлів ICS з кнопки меню у вигляді шестерні
Support the dark style Підтримка темного стилю
Properly show events on the last day of the month Правильний показ подій в останній день місяця
Fix end times for all-day events Виправлено час завершення подій на цілий день
Notify for all alarms on an event Сповіщення про всі нагадування про подію

Loading…

Removed no longer needed sandbox permission for accounts service
Вилучено більше не потрібний дозвіл пісочниці для служби облікових записів
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
account обліковий запис Calendar

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 12