Translation

English
Improve handling of week start day
35/340
Context English Ukrainian State
Calendar Календар
View and schedule events Переглядайте та створюйте розклад подій
A slim, lightweight calendar app that syncs and manages multiple calendars in one place, like Google Calendar, Outlook and CalDAV. Витончений та легкий календар, що дає можливість синхронізувати та керувати кількома календарями в одному місці, такими як Google Календар, Outlook та CalDAV.
New Features: Нові функції:
Add "Duplicate..." option to event context menu До контекстного меню додано параметр «Дублювати...»
Minor Updates: Незначні оновлення:
Fix an issue where new events could appear twice in Calendar Виправлено проблему, коли нові події могли двічі з’являтися у Календарі
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar Поле «Позначити як типовий календар» тепер правильно позначається під час внесення змін до календаря
Updated translations Оновлено переклади
Improvements: Вдосконалення:
Allow modification of recurring events Дозволено змінювати повторювані події
Improve handling of week start day Поліпшено обробку першого дня тижня
Fix timezone errors with all-day events Виправлено помилки часових поясів для подій на цілий день
Don't resize the sidebar when resizing the window Незмінний розмір бічної панелі, після зміни розміру вікна
Fix issues with time zones not being recognized Виправлення проблеми не розпізнавання часових поясів
Fix several issues with adding and removing monthly recurring events Виправлено кілька проблем із додаванням та вилученням щомісячних повторюваних подій
Correctly save event reminders Правильне збереження нагадувань про події
Ellipsize event participant details if necessary За необхідності, згорніть дані про учасника події
Fix unwanted rescheduling when editing event title Виправлено небажане перепланування під час зміни назви події
Fix crash when editing an event with no location Усунено збої під час зміни події без розташування
Fix potential crash when loading events with no start or end time Виправлено можливий збій під час завантаження подій без часу початку та закінчення
Make agenda pane fill the whole space Відтепер, панель порядку денного заповнює весь простір
Set the suggested time for new events to the next whole hour Встановіть запропонований час для нових подій на всю наступну годину
Fix issues with recurring events Виправлено проблеми з повторюваними подіями
Performance improvements Поліпшення швидкодії
Present import window when opening ICS files Показ вікна імпорту під час відкривання ICS файлів
Add a search entry for calendars Додано поле пошуку для календарів

Loading…

Improve handling of week start day
Поліпшено обробку першого дня тижня
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 12