Translation

English
New Features:
13/130
Context English Ukrainian State
Features: Функції:
Ask for confirmation before deleting events Запит підтвердження перед видаленням подій
Follow email and web links in the event description with Control + Click Перехід за посиланнями електронної пошти та вебпосиланнями в описі події за допомогою Control + Клацання
Fixes: Виправлення:
Disabled checkbox "Mark as default calendar" in calendar settings, if the calendar is read-only Прапорець «Позначити типовим календарем» вимкнено у налаштуваннях календаря, якщо календар лише для читання
Removed no longer needed sandbox permission for accounts service Вилучено більше не потрібний дозвіл пісочниці для служби облікових записів
Fixed potential memory leak Усунено можливий витік пам'яті
Ensure Calendar runs in the background on startup Виправлено роботу календаря у фоновому режимі при запуску
Fix memory leak when getting timezone information Виправлено витік пам’яті під час отримання даних про часовий пояс
Reliably read Windows-style timezones Читання часових поясів Windows-стилю
Fix notification icons in the notification indicator Виправлено піктограми сповіщень в індикаторі сповіщень
Fix an issue where event timezones were overwritten Виправлено проблему самовільного перевизначення часових поясів
Ensure Calendar is launched when notifications are clicked Тепер Календар запускається, якщо натиснути на сповіщення
Fix broken calendar color with some online providers Виправлено проблему забарвлення календаря від деяких онлайн-служб
Fix an issue with some all-day events Виправлена проблема з деякими подіями на цілий день
New Features: Нові функції:
Import ICS files from the gear menu Імпорт файлів ICS з кнопки меню у вигляді шестерні
Support the dark style Підтримка темного стилю
Properly show events on the last day of the month Правильний показ подій в останній день місяця
Fix end times for all-day events Виправлено час завершення подій на цілий день
Notify for all alarms on an event Сповіщення про всі нагадування про подію
Improved offline support Вдосконалено роботу в автономному режимі
New colorful avatar fallbacks Нові барвисті замінні аватари
Include "film" as an event icon keyword Включено «плівку» піктограмою події
Add Mint and Bubblegum to calendar color chooser Додано м'ятний та жуйковий кольори до палітри кольорів календаря
Link to Online Accounts settings in the gear menu Посилання на налаштування мережних облікових записів у меню «шестерні»
Performance improvements Поліпшення швидкодії
Add "Duplicate..." option to event context menu До контекстного меню додано опцію «Дублювати...»
Fix an issue where new events could appear twice in Calendar Виправлено проблему, коли нові події могли двічі з’являтися у Календарі
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar Поле «Позначити типовим календарем» тепер правильно позначається під час внесення змін до календаря
Improvements: Вдосконалення:

Loading…

New Features:
Нові функції:
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 22