Translation

English
Calendar
8/100
Context English Ukrainian State
Calendar Календар
View and schedule events Переглядайте та створюйте розклад подій
A slim, lightweight calendar app that syncs and manages multiple calendars in one place, like Google Calendar, Outlook and CalDAV. Витончений та легкий календар, що дає можливість синхронізувати та керувати кількома календарями в одному місці, такими як Google Календар, Outlook та CalDAV.
New Features: Нові функції:
Add "Duplicate..." option to event context menu До контекстного меню додано параметр «Дублювати...»
Minor Updates: Незначні оновлення:
Fix an issue where new events could appear twice in Calendar Виправлено проблему, коли нові події могли двічі з’являтися у Календарі
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar Поле «Позначити як типовий календар» тепер правильно позначається під час внесення змін до календаря
Updated translations Оновлено переклади
Improvements: Вдосконалення:
Allow modification of recurring events Дозволено змінювати повторювані події
Improve handling of week start day Поліпшено обробку першого дня тижня
Fix timezone errors with all-day events Виправлено помилки часових поясів для подій на цілий день
Don't resize the sidebar when resizing the window Незмінний розмір бічної панелі, після зміни розміру вікна
Fix issues with time zones not being recognized Виправлення проблеми не розпізнавання часових поясів
Fix several issues with adding and removing monthly recurring events Виправлено кілька проблем із додаванням та вилученням щомісячних повторюваних подій
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Calendar/Calendar (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Calendar/Calendar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 1