Translation

English
Fixes exporting, importing and printing calendars.
76/500
Context English Ukrainian State
Fix issues with recurring events Виправлено проблеми з повторюваними подіями
Present import window when opening ICS files Показ вікна імпорту під час відкривання ICS файлів
Add a search entry for calendars Додано поле пошуку для календарів
Always use calendar icon in notifications Завжди використовуйте піктограму «Календар» у сповіщеннях
Agenda view can now be navigated by keyboard Режим перегляду «Порядок денний» тепер може керуватись за допомогою клавіатури
Right-to-left improvements Покращення для режиму «Справа на ліво»
Various UI overhauls including lime accent color Різноманітні перебудови інтерфейсу користувача включно із основним кольором «лайм»
Overall code cleanup and rewrites Суцільне переписування та очищення коду
Styling adjustments Узгодження стилю
Fix location panel initialization Виправлено ініціалізацію панелі розташування
New translations Нові переклади
Update wingpanel-indicator-datetime settings path. Оновлено шлях до налаштувань wingpanel-indicator-datetime.
New translations. Нові переклади.
Various bug fixes and improvements. Виправлення різноманітних помилок та покращення.
Fixes for calendar accuracy and integrity issues. Виправлення проблем точності та інтеграції календаря.
Fixes exporting, importing and printing calendars. Виправлення помилок під час імпортування, експортування та друку календарів.
elementary, Inc. elementary, Inc.
io.elementary.calendar io.elementary.calendar
Maya;Planner;Dates;Days;Events;Calendar;ics;caldav;evolution; Maya;Planner;Дати;Дні;Події;Календар;ics;caldav;evolution;Maya;Planner;
Add Event Додати подію

Loading…

User avatar ihor_ck

Translation changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Fixes exporting, importing and printing calendars.
Виправлення помилок приід час імпортуваннія, експортуваннія та друку календарів.
a year ago
Fixes exporting, importing and printing calendars.
Виправлення помилок при імпортуванні, експортуванні та друку календарів.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
Minor bug fixes Незначні виправлення Calendar

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 66