Translation

English
Save As…
17/100
Context English Azerbaijani State
%s Is Not a Text File
Code will not load this type of file.
Load Anyway
Loading File "%s" Is Taking a Long Time
Please wait while Code is loading the file.
Cancel Loading İmtina
Save changes to "%s" before closing? Çıxmazdan əvvəl %s faylı yaddaşa yazılsın?
If you don't save, changes will be permanently lost. Əgər yaddaşa yazılmazsa 4 saniyə sonra dəyişikliklər silinəcək.
Close Without Saving Yaddaşa qeyd etmədən bağla
Save Yaddaşa al
Save File Faylı yaddaşa al
New Document Yeni Fayl
File "%s" Cannot Be Read
It may be corrupt or you don't have permission to read it. %s faylı oxuna bilmir.Fayl zədəli ola bilər
və ya sizin faylı oxumağa icazəniz yoxdur.
The location containing the file "%s" was unmounted. Do you want to save somewhere else? %s faylı olan ünvan çıxarılmışdır. Başqa bir yerdə saxlamaq istəyirsiniz?
Save As… Fərqli Qeyd Et...
File "%s" was deleted. Do you want to save it anyway? Fayl "% s" silindi. Buna baxmayaraq onu saxlamaq istəyirsiniz?
You cannot save changes to the file "%s". Do you want to save the changes somewhere else? "% s" faylındakı dəyişiklikləri saxlaya bilməzsiniz. Fərqlı bir yerdə bu fayl dəyişikliklərini saxlamaq istəyirsiniz?
Save changes elsewhere Dəyişiklikləri başqa yerdə saxla
File "%s" was modified by an external application. Do you want to load it again or continue your editing? Fayl "% s" xarici tətbiqi ilə redaktə edilib. Onu yenidən yükləmək və ya redaktə etmək istəyirsiniz?
Load Yük
Continue Davam et
Templates Şablonlar
Text file from %s:%d Mətn faylı
Syntax Highlighting Sintaksis İşıqlandırması
Line number
Filter languages
Plain Text
%d Space
%d Tab Yeni Vərəqə
Go To Line: Sətirə get:
User avatar Cleiton-Floss

Suggestion added

Fərqli Qeyd Et…

Suggested change:

Fərqli Qeyd Et...
2 months ago

Loading…

User avatar Cleiton-Floss

Suggestion added

Code / CodeAzerbaijani

Save As…
Fərqli Qeyd Et…
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Services/Document.vala:731
String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/az.po, string 76