Translation

English
Allow Spell Checker extension in Markdown files
0/470
Context English Danish State
Code Code
The editor that works Teksteditoren, der virker
Code is the editor that works for you. It auto-saves your files, meaning they're always up-to-date. Plus it remembers your tabs so you never lose your spot, even in between sessions. Code er en teksteditor der arbejder for dig. Det gemmer automatisk dine filer, hvilket betyder at de altid er up-to-date. Plus den husker dine faneblade, så du aldrig mister dit fokus, selv mellem sessioner.
Make it yours. Code is written from the ground up to be extensible. Keep things super lightweight and simple, or install extensions to turn Code into a full-blown IDE; it's your choice. And with a handful of useful preferences, you can tweak the behavior and interface to your liking. Gør den din. Code er skrevet fra bunden til at kunne udviddes. Hold tingene let og enkle, eller installer udvidelser for at forvandle Code til en fuld IDE; Valget er dit. Og med en håndfuld nyttige præferencer kan du tilpasse adfærd og interface til din smag.
It's elementary. Code is made to be the perfect editor for elementary, meaning it closely follows the high standards of design, speed, and consistency. It's sexy, but not distracting. Det er elementært. Code er lavet til at være den perfekte teksteditor for elementary, hvilket betyder, at den nøje følger de høje standarder for design, hastighed og konsistens. Det er sexet, men ikke distraherende.
Works with your language. Whether you're crafting code in Vala, scripting with PHP, or marking things up in HTML, Code has you covered. Experience full syntax highlighting with nearly all programming, scripting, and markup languages. Fungerer med dit sprog. Uanset om du laver kode i Vala, scripting med PHP eller markerer tingene op i HTML, kan Code klare det. Oplev fuld syntaksfremhævning med næsten alle programmerings-, scripting- og markup-sprog.
Other syntax-highlighted languages: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML. Andre syntaksfremhævede sprog: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, Ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML.
Additional features include: Yderligere funktioner inkluderer:
syntax highlighting with gtksourceview-3 syntaksfremhævning med gtksourceview-3
a find bar to search the words in the files en søgefelt for at søge efter ord i filer
tab and split documents system faneblade og splitopdeling af dokumenter
lots of others mange andre
New features: Nye funktioner:
New Markdown plugin for WYSIWYG-like editing.
Minor updates: Mindre opdateringer:
Allow Spell Checker extension in Markdown files
Remember whether the sidebar is open
Add keyboard shortcuts for next and previous documents Tilføj tastaturgenveje til menupunkter
Show full document path in tab tooltip
Fixes: Rettelser:
Fix empty sidebar layout, ensuring folders can always be added Ret tomt sidepanellayout, så der altid kan tilføjes mapper
Scroll past the end of a file Rul forbi slutningen af en fil
More efficiently save and restore window position Gemme og gendanne vinduesposition mere effektivt
Updated translations Opdaterede oversættelser
Include Git status in file tooltips Inkluder Git-status i filværktøjstips
Option for explicit case-sensitive Find Mulighed for eksplicit versalfølsomhed i Find
Other updates: Andre opdateringer:
Correctly show Toggle Comment menu item when no text is selected Korrekt visning af Vis/Skjul-Kommentar menu når ingen tekst er valgt
Fixed font switch alignment Rettede font skifte justering
New "Close Other Folders" menu item to help clean up your sidebar Ny "Luk andre mapper"-menu til at hjælpe med at rydde op i dit sidepanel
Save and restore cyclic search setting Gem og gendan cyklisk søgeindstilling
User avatar scootergrisen

Suggestion added

Tillad Stavekontrol-udvidelse i Markdown-filer

Suggested change:

Tillad Stavekontrol-udvidelse i Markdown-filer
3 months ago

Loading…

User avatar scootergrisen

Suggestion added

Code / ExtraDanish

Allow Spell Checker extension in Markdown files
Tillad Stavekontrol-udvidelse i Markdown-filer
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/da.po, string 16