Translation

English
Code
4/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Code Code
The editor that works Teksthandsamaren som fungerer
Code is the editor that works for you. It auto-saves your files, meaning they're always up-to-date. Plus it remembers your tabs so you never lose your spot, even in between sessions. Code er teksthandsamaren som jobbar for deg. Automatisk lagring sørger for at filene dine alltid er oppdatert. Den hugsar òg kva for faner du har jobba i, slik at du enkelt kan halde fram der du slapp.
Make it yours. Code is written from the ground up to be extensible. Keep things super lightweight and simple, or install extensions to turn Code into a full-blown IDE; it's your choice. And with a handful of useful preferences, you can tweak the behavior and interface to your liking. Gjer den til din eigen. Code er laga for å kunne utvidast. Behald det som eit lett og enkelt verktøy, eller installer utvidingar for å gjere Code til eit komplett IDE – valet er ditt. Med mykje og gode innstillingar kan du tilpasse åtferda og utsjånaden slik du ønsker.
It's elementary. Code is made to be the perfect editor for elementary, meaning it closely follows the high standards of design, speed, and consistency. It's sexy, but not distracting. Code er laga for å vere den perfekte teksthandsamaren for elementary – det betyr at den følger dei høgaste standardane for design, fart og konsistens. Den er fin, men ikkje forstyrrande.
Works with your language. Whether you're crafting code in Vala, scripting with PHP, or marking things up in HTML, Code has you covered. Experience full syntax highlighting with nearly all programming, scripting, and markup languages. Fungerer med favorittspråket ditt. Uansett om du skriv kode i Vala, skriptar med PHP eller bygger ting med HTML, er Code til stades for deg. Opplev full syntaksframheving for omlag alle språk til programmering, skripting og markup.
Other syntax-highlighted languages: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML. Andre syntaksframheva språk: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML.
Additional features include: Tilleggsfunksjonar inkluderer:
syntax highlighting with gtksourceview-3 syntaksframheving med gtksourceview-3
a find bar to search the words in the files eit søkefelt for å finne ord i filer
tab and split documents system faner og splitting av dokument
lots of others mange andre
New features:
New Markdown plugin for WYSIWYG-like editing.
Minor updates:
Allow Spell Checker extension in Markdown files
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Code/Extra
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Code/Code

Loading…

User avatar semonje

New translation

Code / ExtraNorwegian Nynorsk

Code
Code
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/nn.po, string 1