Translation

elementary LLC, Inc.
English
elementary, Inc.
15/160
Context English Serbian State
Use Granite.MessageDialog throughout Користи „Granite.MessageDialog“ пролаз
Include non-text files in sidebar Укључује нетекстуалне датотеке у бочној површи
Fix Remove Current View Поправља уклањање текућег прегледа
Fix New Window desktop action behavior Поправља понашање радње радне површи новог прозора
Properly synchronize Ctrl+N key presses with number of new documents spawned Исправно усаглашава притиске тастера Ктрл+N са бројем нових изрођених докумената
Build system fix for editorconfig dependency Поправка градње система за зависност уређивача подешавања
Add Change Branch context menu item Додаје ставку приручног изборника промене гране
Avoid possible startup crash related to how plugins load Избегава могуће урушавање покретања односно на начин учитавања прикључака
Smarter file saving behavior Паметније понашање чувања датотека
File saving fixes Исправке чувања датотеке
Don't add temporary files to tab restore Не додаје привремене датотеке у враћање језичка
Don't recreate deleted files when restoring session Поново не прави обрисане датотеке приликом враћања сесије
Restore line wrap preference Враћа поставке прелома реда
Add accel tooltips Додаје облачиће убрзања
Minor bug fixes Мање исправке грешака
elementary, Inc. elementary LLC.
Edit code files Уредите кодне датотеке
Code Editor Уређивач кода
io.elementary.code io.elementary.code
text;IDE;scratch; текст;ИДЕ;ИРО;нацрт;скица;
New File Нова датотека
New Window Нови прозор
Run Code as Administrator Покрени Код као администратор
Authentication is required to run Code as Administrator Потребно је потврђивање идентитета за покретање Кода као администратор

Loading…

User avatar None

Source string changed

Code / ExtraSerbian

elementary LLC, Inc.
12 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
12 days ago
Source string age
12 days ago
Translation file
po/extra/sr.po, string 65