Translation

English
Code
3/100
Context English Swedish State
Code Kod
The editor that works Textredigeraren som fungerar
Code is the editor that works for you. It auto-saves your files, meaning they're always up-to-date. Plus it remembers your tabs so you never lose your spot, even in between sessions. Kod är textredigeraren som arbetar för dig. Den sparar automatiskt dina filer, vilket betyder att de alltid är up-to-date. Plus att den kommer ihåg dina flikar så att du aldrig mister fokus, även mellan sessioner.
Make it yours. Code is written from the ground up to be extensible. Keep things super lightweight and simple, or install extensions to turn Code into a full-blown IDE; it's your choice. And with a handful of useful preferences, you can tweak the behavior and interface to your liking. Gör den din. Kod är från början skrivet för att kunna utvidgas. Håll saker superlätt och enkelt, eller installera tillägg för att förvandla Kod till en fullständig IDE; Valet är ditt. Och med en handfull användbara inställningar kan du anpassa Kods beteende och utseende så att det passar din smak.
It's elementary. Code is made to be the perfect editor for elementary, meaning it closely follows the high standards of design, speed, and consistency. It's sexy, but not distracting. Det är elementärt. Kod har skapats för att vara den perfekta redigeraren för elementary, vilket betyder att den noga följer de höga standarderna för design, hastighet och konsistens. Den är sexig, men inte distraherande.
Works with your language. Whether you're crafting code in Vala, scripting with PHP, or marking things up in HTML, Code has you covered. Experience full syntax highlighting with nearly all programming, scripting, and markup languages. Fungerar med ditt språk. Oavsett om du kodar i Vala, skriptar med PHP, eller markerar upp saker i HTML, kan Kod göra det. Upplev full syntaxmarkering med nästan alla programmerings-, skript- och markeringsspråk.
Other syntax-highlighted languages: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML. Andra syntaxmarkerade språk: Bash, C, C#, C++. Cmake, CSS, .Desktop, Diff, Fortran, Gettext, ini, Java, JavaScript, LaTex, Lua, Makefile, Objective C, Pascal, Perl, Python, Ruby, XML.
Additional features include: Ytterligare funktioner includerar:
syntax highlighting with gtksourceview-3 syntaxmarkering med gtksourceview-3
a find bar to search the words in the files ett sökfält för att finna ord i filer
tab and split documents system tabba och splitta dokumentet
lots of others många andra
New features:
New Markdown plugin for WYSIWYG-like editing.
Minor updates:
Allow Spell Checker extension in Markdown files
User avatar MathiasOP

Suggestion added

Code

Suggested change:

KCode

Failing checks:

Inconsistent 2 weeks ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Code/Extra
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Code/Code

Loading…

User avatar frbo

New translation

Code / ExtraSwedish

Code
Kod
2 years ago
User avatar MathiasOP

Suggestion added

Code / ExtraSwedish

Code
Code
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/extra/sv.po, string 1