Translation

English
Highlight Word Selection
18/240
Context English Serbian State
Brackets Completion Затварање заграда
Complete brackets while typing Затвори заграде приликом куцања
Detect Indent Откривање увлачења
Heuristically detect tab or space settings Искуствено откриј подешавања картице или простора
EditorConfig Подешавања уређивача
Load settings from an EditorConfig file Учитај подешавања из датотеке подешавања уређивача
Highlight Word Selection Истакни избор речи
Highlights all occurrences of words that are selected Истиче сва појављивања речи које су изабране
Outline Контура
Outline symbols in your current file for Vala Симболи контуре у вашој текућој датотеци за Вала
Pastebin Пастебин
Share files with pastebin service Дели датотеке пастебин услугом
Preserve Indent Очувава увлачење
Maintains relative indent level of pasted text Одржава релативан ниво увлачења убаченог текста
Spell Checker Провера писања
Checks the spelling of your documents Проверите писање у вашим документима
Strip trailing whitespace Уклоните пратећу празнину
Strip trailing whitespace on save Уклоните пратећу празнину приликом чувања
Terminal Терминал
A terminal in your code editor Терминнал у вашем уређивачу кода
Vim Emulation Опонашање Вима
Use Vim commands in Code Користите наредбе Вима у Коду

Loading…

User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Highlight Word Selection
Истакни избор речи
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/plugins/sr.po, string 7