Translation

English
Detect Indent
18/130
Context English Serbian State
Brackets Completion Затварање заграда
Complete brackets while typing Затвори заграде приликом куцања
Detect Indent Откривање увлачења
Heuristically detect tab or space settings Искуствено откриј подешавања картице или простора
EditorConfig Подешавања уређивача
Load settings from an EditorConfig file Учитај подешавања из датотеке подешавања уређивача
Highlight Word Selection Истакни избор речи
Highlights all occurrences of words that are selected Истиче сва појављивања речи које су изабране
Outline Контура
Outline symbols in your current file for Vala Симболи контуре у вашој текућој датотеци за Вала
Pastebin Пастебин
Share files with pastebin service Дели датотеке пастебин услугом
Preserve Indent Очувава увлачење
Maintains relative indent level of pasted text Одржава релативан ниво увлачења убаченог текста
Spell Checker Провера писања
Checks the spelling of your documents Проверите писање у вашим документима
Strip trailing whitespace Уклоните пратећу празнину
Strip trailing whitespace on save Уклоните пратећу празнину приликом чувања
User avatar mikister

Suggestion added

Детекција увлачења

Suggested change:

ОткривањеДетекција увлачења
4 months ago

Loading…

User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Detect Indent
Откривање увлачења
4 months ago
User avatar mikister

Suggestion added

Code / PluginsSerbian

Detect Indent
Детекција увлачења
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/plugins/sr.po, string 3