Translation

English
Outline
7/100
Context English Turkish State
Brackets Completion Parantez Tamamlama
Complete brackets while typing Parantezleri yazarken tamamla
Detect Indent Girintiyi Algıla
Heuristically detect tab or space settings Sekme veya boşluk ayarlarını sezgisel olarak tespit et
EditorConfig EditorConfig
Load settings from an EditorConfig file Ayarları bir EditorConfig dosyasından yükle
Highlight Word Selection Kelime Seçimini Vurgula
Highlights all occurrences of words that are selected Seçilmiş olan tüm kelime oluşumlarını vurgula
Markdown Actions Markdown Eylemleri
Adds keyboard shortcuts for quick editing Markdown files Markdown dosyalarını hızlı bir şekilde düzenlemek için klavye kısayolları ekler
Outline Outline
Outline symbols in your current file for Vala Vala dosyalarınızdaki sembolleri kenar çubuğunda gösterir
Pastebin Pastebin
Share files with pastebin service Dosyaları pastebin servisi ile paylaş
Preserve Indent Girintiyi Koru
Maintains relative indent level of pasted text Yapıştırılan metnin göreceli girinti seviyesini korur
Spell Checker Yazım Denetleyicisi
Checks the spelling of your documents Belgelerinizde yazım denetimi yapar
Strip trailing whitespace Sondaki boşlukları temizle
Strip trailing whitespace on save Kaydederken sondaki boşlukları temizler
Terminal Terminal
A terminal in your code editor Kod düzenleyicinizdeki terminal
Vim Emulation Vim Emülasyonu
Use Vim commands in Code Kod uygulamasında Vim komutlarını kullan
Words Completion Kelime Tamamlama
Show a completion dialog with most used words from your files Dosyalarınızdaki en çok kullanılan kelimeler için bir tamamlama iletişim kutusu göster
User avatar umitseyhan

Suggestion added

Yazı Taslağı

Suggested change:

OutlineYazı Taslağı
6 months ago

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Code / PluginsTurkish

Outline
AnahatOutline
a year ago
User avatar decron

New translation

Code / PluginsTurkish

Outline
Anahat
2 years ago
User avatar umitseyhan

Suggestion added

Code / PluginsTurkish

Outline
Yazı Taslağı
2 years ago
User avatar umitseyhan

Suggestion removed

Code / PluginsTurkish

Outline
Taslak
2 years ago
User avatar umitseyhan

Suggestion added

Code / PluginsTurkish

Outline
Taslak
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
plugins/outline/outline.plugin:6
String age
3 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/plugins/tr.po, string 11