Translation

English
Updated translations
24/200
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Move to Workspace Left Flytt til arbeidsområdet til venstre
Move to Workspace Right Flytt til arbeidsområdet til høyre
Close Lukk
Unmaximize Gjenopprett
Maximize Maksimér
Change Wallpaper… Endre bakgrunnsbilde …
Display Settings… Skjerminnstillinger …
System Settings… Systeminnstillinger …
Multitasking & Window Management Fleroppgavekjøring og vindusbehandling
A window & compositing manager for Pantheon En vindu- og komposisjonsbehandler for Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. En vindu- og komposisjonsbehandler basert på libmutter og designet av elementary for bruk med Pantheon.
Improvements: Forbedringer:
Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt Lukk Alt + Tab-veksleren eller ved å trykke Esc uten å slippe Alt
Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom Øk maksimalt forstørrelsesnivå og tilby tilbakemelding når forstørring er umulig
Show a context menu when secondary clicking the background Vis en bindeleddsinfo-meny ved høyreklikk på bakgrunnen
Updated translations Oppdaterte oversettelser
Fix “Always on Visible Workspace” windows disappearing when changing workspaces Fiks «Alltid på tilgjengelig arbeidsområde»-vinduer som forsvinner under endring av arbeidsområde
Fix windows on non-primary displays disappearing when changing workspaces Fiks vinduer på annet enn hovedskjerm som forsvinner under endring av arbeidsområde
Fix crash when changing workspaces while a transient window is opening Fiks krasj ved endring av arbeidsområder under åpning av kortvarig vindu
Don't show Gala Background Services in the dock Ikke vis Gala-bakgrunnstjenester i dokken
Fixes for media key handling Fikser for mediatast-håndtering
Show keyboard shortcuts in HeaderBar menus Vis tastatursnarveier i tittelfelt-menyer
Improve window shadows for legacy apps Forbedre vindusskygger for eldre programmer
Fix potential crash when taking screenshots Fiks potensielt krasj ved knipsing av skjermavbildninger
Fix notification position after changing DPI Fiks merknadsposisjon etter endring av DPI
Fix animations for moving and maximizing tiled windows Fiks animasjoner for flytting og maksimering av flislagte vinduer
elementary, Inc. elementary, Inc.
Multitasking View Vis arbeidsområder
View all open windows and workspaces Vis alle åpne vinduer og arbeidsområder
multitasking-view multitasking-view
Other Annet
User avatar anonymous

Suggestion added

O

Suggested change:

Oppdaterte oversettelser

Failing checks:

Inconsistent a month ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (extra)
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay Extra
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

Updated translations
Oppdaterte oversettelser
6 months ago
New contributor 6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaNorwegian Bokmål (nb)

Updated translations
O
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/gala.appdata.xml.in:20 data/gala.appdata.xml.in:30 data/gala.appdata.xml.in:39 data/gala.appdata.xml.in:50
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 25