Translation

English
Multitasking & Window Management
38/360
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Hide Skjul
Move Flytt
Resize Skaler
Always on Top Alltid øverst
Always on Visible Workspace Alltid på synlig arbeidsområde
Move to Workspace Left Flytt til arbeidsområdet til venstre
Move to Workspace Right Flytt til arbeidsområdet til høyre
Take Screenshot Utfør skjermavbildning
Close Lukk
Untile Opphev flislegging
Unmaximize Gjenopprett
Maximize Maksimér
Change Wallpaper… Endre bakgrunnsbilde …
Display Settings… Skjerminnstillinger …
System Settings… Systeminnstillinger …
Multitasking & Window Management Fleroppgavekjøring og vindusbehandling
A window & compositing manager for Pantheon En vindu- og komposisjonsbehandler for Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. En vindu- og komposisjonsbehandler basert på libmutter og designet av elementary for bruk med Pantheon.
Fixes: Fikser:
Fix regressions for OS 7 Fikset tilbakegang for OS 7
Improvements: Forbedringer:
Use access portal for force quit Bruk av tilgangsportal for å framprovosere avslutting
Updated translations Oppdaterte oversettelser
Properly update accent color in the window switcher Ugjennomsiktigheten for vindu som befinner seg i bakgrunnen i alt+tab-bytteren.
Fix selecting windows underneath the window switcher Ugjennomsiktigheten for vindu som befinner seg i bakgrunnen i alt+tab-bytteren.
Prevent potential crashes Forhindring av potensielle krasj
Resize workspaces when displays change Endre arbeidsområder når skjermer endrer seg
Handle windows with no title Håndtering av vindu uten navn
Use access portal for display settings confirmation Bruk av portal for visning av innstllingsbekreftelse
Allow closing multitasking view with Super Tillat lukking av fleroppgaveløsning med Super-tast
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Inkluder vindusdekorasjoner i skjermavbildninger for dekorering av vinduer på tjenersiden

Loading…

User avatar kingu

Marked for edit

Desktop / GalaNorwegian Bokmål (nb)

Multitasking & Window Management
Fleroppgavekjøring og vindusbehandling
a year ago
User avatar kingu

New translation

Desktop / GalaNorwegian Bokmål (nb)

Multitasking & Window Management
Fleroppgavekjøring og vindusbehandling
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Fleroppgavekjøring og vindusbehandling".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/gala.appdata.xml.in:7
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nb.po, string 28