Translation

English
Fixes:
6/100
Context English Dutch State
Always on Top Altijd op de voorgrond
Always on Visible Workspace Altijd op het zichtbare werkblad
Move to Workspace Left Verplaats naar linker werkblad
Move to Workspace Right Verplaats naar rechter werkblad
Take Screenshot Schermafbeelding nemen
Close Sluiten
Untile Stop met tegelen
Unmaximize Demaximaliseren
Maximize Maximaliseren
Change Wallpaper… Verander achtergrond…
Display Settings… Scherminstellingen…
System Settings… Systeeminstellingen…
Multitasking & Window Management Multitasken & Venster Management
A window & compositing manager for Pantheon Een venster & schermindeling manager voor Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. A venster & schermindeling manager gebaseerd op libmutter and en ontwikkeld door elementary voor gebruik met Pantheon.
Fixes: Fixes:
Fix regressions for OS 7 Regressies opgelost voor OS 7
Improvements: Verbeteringen:
Use access portal for force quit Gebruik het toegangsportaal om afsluiten te forceren
Updated translations Bijgewerkte vertalingen
Properly update accent color in the window switcher Accentkleuren correct updaten in de vensterschakelaar
Fix selecting windows underneath the window switcher Fix het selecteren van vensters die zich onder de vensterschakelaar bevinden
Prevent potential crashes Potentiële crashes opgelost
Resize workspaces when displays change Pas grootte van workspace aan wanneer er van scherm wordt veranderd
Handle windows with no title Ga om met vensters zonder titel
Use access portal for display settings confirmation Gebruik het toegangsportaal om de scherminstellingen te bevestigen
Allow closing multitasking view with Super Sta toe om het multitasking overzicht te sluiten met de super-toets
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Los schaduwclipping op bij door de server gedecoreerde vensters
Support for high-resolution scroll events Ondersteuning voor scrolevenementen met een hoge resolutie
Redesigned Alt + Tab switcher Vernieuwde Alt + Tab schakelaar
Dim the parents of modal dialogs Verdimt de ouders van modale dialoogvensters
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following strings have the same context and source.
Propagated Not translated Desktop/Stylesheet (Extra)
Propagated Translated Desktop/Portals (Extra)
Propagated Not translated Desktop/Granite (Extra)

Loading…

User avatar dennis1248

New translation

Desktop / GalaDutch

Fixes:
Fixes:
8 months ago
User avatar dennis1248

New contributor

Desktop / GalaDutch

New contributor 8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/nl.po, string 31