Translation

English
Close
4/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Screenshots Skjermbilete
Does the display look OK? Ser skjermen grei ut?
Keep This Configuration Behald dette oppsettet
Restore Previous Configuration Gjenopprett tidlegare oppsett
Screenshot from %s Skjermbilete
Hide
Move Flytt
Resize Endra storleiken
Always on Top Alltid øverst
Always on Visible Workspace Alltid på synleg arbeidsområde
Move to Workspace Left Flytt til arbeidsområdet til venstre
Move to Workspace Right Flytt til arbeidsområdet til høgre
Take Screenshot Skjermbilete
Close Lukk
Untile
Unmaximize Gjenopprett
Maximize Maksimer
Change Wallpaper…
Display Settings…
System Settings…
Multitasking & Window Management Multitasking og handsaming av vindauge
A window & compositing manager for Pantheon Eit program for samansetning av vindauge i Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Eit program for samansetning av vindauge basert på libmutter, og designa av elementary for bruk saman med Pantheon.
Improvements: Forbetringar:
Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt
Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom
Show a context menu when secondary clicking the background
Updated translations Oppdaterte oversettingar
Fix “Always on Visible Workspace” windows disappearing when changing workspaces Fiksa feilen når vindauge forsvinn ved bytte av arbeidsområde, sjølv om "Alltid på noverande arbeidsområde" er slått på
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Sideload

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
daemon/MenuDaemon.vala:184
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 14