Translation

English
Updated translations
22/200
Context English Polish State
Take Screenshot Zrób zrzut ekranu
Close Zamknij
Untile Odsąsiaduj
Unmaximize Cofnij maksymalizację
Maximize Zmaksymalizuj
Change Wallpaper… Zmień tapetę…
Display Settings… Ustawienia ekranu…
System Settings… Ustawienia systemu…
Multitasking & Window Management Wielozadaniowość & Zarządzanie oknem
A window & compositing manager for Pantheon Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
Fixes: Poprawki:
Fix regressions for OS 7 Naprawiono regresję w OS 7
Improvements: Ulepszenia:
Use access portal for force quit Użyj portalu dostępu dla wymuszonego zamknięcia
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Properly update accent color in the window switcher Kolor akcentu w przełączniku okien jest teraz poprawnie aktualizowany
Fix selecting windows underneath the window switcher Naprawiono problem z przełączaniem okien pod przełącznikiem okien
Prevent potential crashes Zapobiegnięto potencjalnym błędom krytycznym
Resize workspaces when displays change Rozmiar obszarów roboczych zmienia się teraz przy zmianie wyświetlacza
Handle windows with no title Poprawna obsługa okien bez tytułu
Use access portal for display settings confirmation Użyj portalu dostępu dla potwierdzenia ustawień wyświetlacza
Allow closing multitasking view with Super Dodano możliwość zamykania okien w widoku wielu zadań przy użyciu Super
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Naprawiono ucinanie cienia dla okien dekorowanych przez serwer
Support for high-resolution scroll events Wsparcie dla rolek myszy o wysokiej rozdzielczości
Redesigned Alt + Tab switcher Przeprojektowano przełącznik Alt + Tab
Dim the parents of modal dialogs Wygaś okna nadrzędne okien dialogowych
Dialogs fall down on parents instead of shooting out Okna dialogowe spadają na okna nadrzędne zamiast wystrzeliwać
Fix a potential crash when taking screenshots Naprawiono potencjalny crash podczas robienia zrzutu ekranu
New features: Nowe funkcje:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen Schowaj okno picture-in-picture przez wypychanie je poza ekran
User avatar tpalucki

Suggestion added

Zaktualizowane tłumaczenia

Suggested change:

AZaktualizacjaowane tłumaczeńnia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

AktualizacjaPoprawione tłumaczeńnia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Notifications (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Updated translations
ZaAktualizowanoacja tłumaczeniań
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New contributor

Desktop / GalaPolish

New contributor 7 months ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 years ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.