Translation

English
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon.
103/1030
Context English Polish State
Resize Zmień rozmiar
Always on Top Zawsze na wierzchu
Always on Visible Workspace Zawsze na aktywnym obszarze roboczym
Move to Workspace Left Przesuń do lewej części obszaru roboczego
Move to Workspace Right Przesuń do prawej części obszaru roboczego
Take Screenshot Zrób zrzut ekranu
Close Zamknij
Untile Odsąsiaduj
Unmaximize Cofnij maksymalizację
Maximize Zmaksymalizuj
Change Wallpaper… Zmień tapetę…
Display Settings… Ustawienia ekranu…
System Settings… Ustawienia systemu…
Multitasking & Window Management Wielozadaniowość & Zarządzanie oknem
A window & compositing manager for Pantheon Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
Improvements: Ulepszenia:
Use access portal for display settings confirmation dialog Użyj portalu dostępu dla okna potwierdzenia ustawień wyświetlacza
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Naprawiono ucinanie cienia dla okien dekorowanych przez serwer
Support for high-resolution scroll events Wsparcie dla rolek myszy o wysokiej rozdzielczości
Redesigned Alt + Tab switcher Przeprojektowano przełącznik Alt + Tab
Dim the parents of modal dialogs Wygaś okna nadrzędne okien dialogowych
Dialogs fall down on parents instead of shooting out Okna dialogowe spadają na okna nadrzędne zamiast wystrzeliwać
Fix a potential crash when taking screenshots Naprawiono potencjalny crash podczas robienia zrzutu ekranu
New features: Nowe funkcje:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen Schowaj okno picture-in-picture przez wypychanie je poza ekran
Fix a potential crash while changing wallpapers Naprawiono potencjalny crash podczas zmiany tapety
Include window decorations in screenshots for server-side decorated windows Włącz dekoracje okien w zrzutach ekranu dla okien dekorowanych przez serwer
Add multitouch gestures Dodano gesty wielodotykowe
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Okno & menedżer komponowania bazowany na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.

Suggested change:

Menedżer okien i kompozytor opartOkno & menedżer komponowania bazowany na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
5 months ago

Loading…

User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon.
Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
4 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon.
Okno & menedżer komponowania bazowany na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/gala.appdata.xml.in:10
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/pl.po, string 25