Translation

English
A window & compositing manager for Pantheon
40/470
Context English Polish State
Move Przenieś
Resize Zmień rozmiar
Always on Top Zawsze na wierzchu
Always on Visible Workspace Zawsze na aktywnym obszarze roboczym
Move to Workspace Left Przesuń do lewej części obszaru roboczego
Move to Workspace Right Przesuń do prawej części obszaru roboczego
Take Screenshot Zrób zrzut ekranu
Close Zamknij
Untile Odsąsiaduj
Unmaximize Cofnij maksymalizację
Maximize Zmaksymalizuj
Change Wallpaper… Zmień tapetę…
Display Settings… Ustawienia ekranu…
System Settings… Ustawienia systemu…
Multitasking & Window Management Wielozadaniowość & Zarządzanie oknem
A window & compositing manager for Pantheon Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Menedżer okien i kompozytor oparty na libmutter i zaprojektowany przez elementary do użytku z Pantheon.
Fixes: Poprawki:
Fix regressions for OS 7 Naprawiono regresję w OS 7
Improvements: Ulepszenia:
Use access portal for force quit Użyj portalu dostępu dla wymuszonego zamknięcia
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Properly update accent color in the window switcher Kolor akcentu w przełączniku okien jest teraz poprawnie aktualizowany
Fix selecting windows underneath the window switcher Naprawiono problem z przełączaniem okien pod przełącznikiem okien
Prevent potential crashes Zapobiegnięto potencjalnym błędom krytycznym
Resize workspaces when displays change Rozmiar obszarów roboczych zmienia się teraz przy zmianie wyświetlacza
Handle windows with no title Poprawna obsługa okien bez tytułu
Use access portal for display settings confirmation Użyj portalu dostępu dla potwierdzenia ustawień wyświetlacza
Allow closing multitasking view with Super Dodano możliwość zamykania okien w widoku wielu zadań przy użyciu Super
Fix shadow clipping on server-side decorated windows Naprawiono ucinanie cienia dla okien dekorowanych przez serwer
Support for high-resolution scroll events Wsparcie dla rolek myszy o wysokiej rozdzielczości
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Okno & menedżer komponowania dla Pantheon

Suggested change:

MOkno & menaedżer okien i kompozytorkomponowania dla Pantheon
9 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Okno & zarządzanie kompozycją dla Pantheon

Suggested change:

Menadżer okien iOkno & zarządzanie kompozytorcją dla Pantheon
a year ago

Loading…

User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager for Pantheon
Menadżer okien i kompozytor dla Pantheon
7 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager for Pantheon
Okno & menedżer komponowania dla Pantheon
9 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager for Pantheon
Okno & zarządzanie kompozycją dla Pantheon
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/gala.appdata.xml.in:8
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/pl.po, string 24