Translation

English
Updated translations
21/200
Context English Turkish State
Take Screenshot Ekran Görüntüsü Al
Close Kapat
Untile Döşemeden Çık
Unmaximize Tam Ekrandan Çık
Maximize Ekranı Kapla
Change Wallpaper… Duvar Kağıdını Değiştir…
Display Settings… Görüntü Ayarları…
System Settings… Sistem Ayarları…
Multitasking & Window Management Çoklu Görev ve Pencere Yönetimi
A window & compositing manager for Pantheon Pantheon için bir pencere yöneticisi
A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon. Pantheon ile kullanılmak üzere libmutter temel alınan ve elementary tarafından tasarlanmış bir pencere yöneticisi.
New features: Yeni özellikler:
Stash the picture-in-picture window by pushing it off screen  
Improvements: İyileştirmeler:
Fix a potential crash while changing wallpapers  
Updated translations Çeviriler güncellendi
Include window decorations in screenshots for server-side decorated windows Sunucu tarafında dekore edilmiş pencereler için ekran görüntülerine pencere süslemeleri ekleyin
Add multitouch gestures Çok noktalı dokunma hareketleri eklendi
Show window titles in multitasking view Çoklu görev görünümünde pencere başlıklarını göster
Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt Alt tuşunu bırakmadan Esc tuşuna basarak Alt + Tab değiştiriciyi kapatın
Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom Maksimum yakınlaştırma seviyesini artırın ve yakınlaştırma yapılamadığında geri bildirim sağlayın
Show a context menu when secondary clicking the background Arka plana sağ tıklarken bağlam menüsünü göster
New Dwell Click and Locate Pointer animations Yeni Otomatik Tıklama ve İşaretçi Bul animasyonları eklendi
Add Take Screenshot to window context menu Pencere içerik menüsüne Ekran Görüntüsü Al eklendi
Always play shutter sound when taking screenshots Ekran görüntüsü alırken her zaman deklanşör sesi çal
Minor visual improvements Küçük görsel iyileştirmeler
HiDPI fixes HiDPI düzeltmeleri
Performance improvements Performans iyileştirmeleri
Fix “Always on Visible Workspace” windows disappearing when changing workspaces Çalışma alanlarını değiştirirken "Her Zaman Görünür Çalışma Alanında" pencerelerinin kaybolması düzeltildi
Fix windows on non-primary displays disappearing when changing workspaces Çalışma alanlarını değiştirirken kaybolan birincil olmayan ekranlardaki pencereler düzeltildi
Fix crash when changing workspaces while a transient window is opening Geçici bir pencere açılırken çalışma alanlarını değiştirirken kilitlenme düzeltildi
User avatar safak45x

Suggestion added

Güncellenmiş çeviriler

Suggested change:

Çeviriler güncellendiGüncellenmiş çeviriler

Failing checks:

Inconsistent 8 months ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Gala
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar safak45x

Suggestion added

Desktop / GalaTurkish

Updated translations
Güncellenmiş çeviriler
a year ago
User avatar queeup

New translation

Desktop / GalaTurkish

Updated translations
Çeviriler güncellendi
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/tr.po, string 29