Translation

English
Granite
7/100
Context English Polish State
Granite Granite
Build consistent and usable apps more quickly and easily Twórz spójne i użyteczne aplikacje szybciej i łatwiej
A companion library for GTK and GLib that provides complex widgets and convenience methods designed for use in apps built for elementary OS. Biblioteka towarzysząca dla GTK oraz GLib dostarczająca złożone widgety oraz wygodne metody zaprojektowane do użytku dla aplikacji zbudowanych dla elementary OS.
New Features: Nowe funkcje:
min_length property for Granite.ValidatedEntry własność min_length dla Granite.ValidatedEntry
Granite.HyperTextView for navigatable URLs in text views Dodano Granite.HyperTextView dla nawigowania URLi w widokach tekstu
Improvements: Ulepszenia:
Updated translations Zaktualizowano tłumaczenia
Fixes: Poprawki:
Prevent crashing on environments without dark style preference support Naprawiono krytyczne błędy w środowiskach bez wsparcia dla ciemnego motywu
Use values from the Settings Portal when possible Użyto wartości z Portalu ustawień tam gdzie to możliwe
Disable horizontal scrolling by default in SettingsPage Przewijanie poziome jest teraz domyślnie wyłączone w SettingsPage
Ensure accel_to_string works with multiple modifiers Upewniono się, że accel_to_string działa z wieloma modyfikatorami
Fix locale issues in Flatpaks Naprawiono problemy z językami w Flatpakach
Additions: Dodatki:
TRANSITION_DURATION_IN_PLACE for consistent in-place widget transformations Dodano TRANSITION_DURATION_IN_PLACE dla spójnych transformacji widgetów w miejscu

Loading…

User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Granite (Extra)Polish

Granite
Granite
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Granite (Extra)Polish

Granite
Granite
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/granite.appdata.xml.in:7
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 1