Translation

English
Improvements:
10/130
Context English Czech State
Login & Lock Screen
Unlock or log in to your device Odemkněte nebo se přihlaste do svého počítače
New Features:
Provide panel background color interface
Minor updates: Drobné aktualizace:
Updated translations Aktualizovány překlady
Improvements: Vylepšení:
Fix a random issue where Greeter does not load correctly on boot Opraven nahodile se vyskytující problém kdy se při spuštění systému správně nenačetla uvítací obrazovka
Hide clock during initial setup V úvodním nastavení skryty hodiny
Use selected accent color for logged in checkmark Použít zvolenou barvu zvýraznění pro zatržítko u přihlášených
Add multitouch finger tracking Přidáno vícedotykové sledování prstu
Add keyboard layout support Přidána podpora pro rozložení klávesnice
New colorful avatar fallbacks Nové náhradní plnobarevné profilové obrázky
Fix clock when resuming from sleep Opraven čas při návratu z režimu spánku
Fix an issue with media keys Oprava problému s klávesami pro ovládání multimédií
Ensure that manual login is available when users are hidden Zajištěno, že je k dispozici ruční přihlášení, když jsou uživatelé skrytí
Save last user on attempted login Je zapamatován naposledy přihlášený nebo zkoušený uživatel
Handle all background aspect ratios Zvládá už všechny poměry stran pozadí
Give non-focused user cards smaller usernames Nezaměřené karty uživatelů mají uživatelská jména menším písmem
Better respect NumLock settings Lepší zohlednění nastavení NumLock
Enable sounds in greeter Zapnutí zvuku na přihlašovací obrazovce
Select password text on error instead of immediately clearing it Vybrání textu hesla při chybě namísto jeho okamžitého vymazání
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Not translated Desktop/Stylesheet (Extra)
Propagated Translated Desktop/Gala
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Improvements:
Vylepšení:
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 7