Translation

English
Greeter
15/100
Context English Serbian State
Greeter Поздравни екран
Unlock or log in to your device Откључава или се пријављује на ваш уређај
Updated translations Освежени преводи
Fix an issue with media keys Поправља проблем медијским тастерима
Ensure that manual login is available when users are hidden Осигурава да је ручно пријављивање доступно када су корисници скривени
Save last user on attempted login Чува последњег корисника приликом покушане пријаве
Handle all background aspect ratios Ради са свим позадинским односима сразмере
Give non-focused user cards smaller usernames Даје мања корисничка имена на нефокусираним корисничким картицама
Better respect NumLock settings Боље поштовање подешавања закључавања бројева
Enable sounds in greeter Укључује звуке у поздравном екрану
Select password text on error instead of immediately clearing it Одабира текст лозинке када дође до грешке уместо да га одмах очисти
Code cleanup Пречишћавање кôда
Extensive overhaul Опширно испитивање
New card-based appearance Нови изглед заснован на картици
Improved HiDPI support Побољшана подршка великог броја ТПИ
AccountsService functionality Функционалност услуге налога

Loading…

User avatar mirosnik

Translation uploaded

Desktop / Greeter (Extra)Serbian

Greeter
Поздравни екран
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/greeter.appdata.xml.in:7
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/sr.po, string 1