Translation

English
Initial Setup creates your first user. Without it, you will not be able to log in and may need to reinstall the OS.
0/1150
User avatar Norecki

Suggestion added

Gagawan ng panimulang setup ang iyong unang user. Hindi ka maaaring makapag-log-in at mapipilitang kang mag-install muli ng OS kung wala nito.

Suggested change:

Gagawan ng panimulang setup ang iyong unang user. Hindi ka maaaring makapag-log-in at mapipilitang kang mag-install muli ng OS kung wala nito.
3 months ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Ang Unang pag-Setup ay gagawa ng pinakaunang taga-gamit. Kung wala iyon, hindi ka makakapasok at baka ulitin mo na naman ang pag-install ng OS.

Suggested change:

Ang Unang pag-Setup ay gagawa ng pinakaunang taga-gamit. Kung wala iyon, hindi ka makakapasok at baka ulitin mo na naman ang pag-install ng OS.
3 months ago

Loading…

User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Initial Setup creates your first user. Without it, you will not be able to log in and may need to reinstall the OS.
Gagawan ng panimulang setup ang iyong unang user. Hindi ka maaaring makapag-log-in at mapipilitang kang mag-install muli ng OS kung wala nito.
4 months ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Initial Setup creates your first user. Without it, you will not be able to log in and may need to reinstall the OS.
Ang Unang pag-Setup ay gagawa ng pinakaunang taga-gamit. Kung wala iyon, hindi ka makakapasok at baka ulitin mo na naman ang pag-install ng OS.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Filipino
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainWindow.vala:471
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/fil.po, string 9