Translation

English
Rounded media controls
28/220
Context English Polish State
elementary Icons Ikony elementary
Named, vector icons for elementary OS Nazwane ikony wektorowe dla elementary OS
An original set of vector icons designed specifically for elementary OS and its desktop environment: Pantheon. Oryginalny zbiór ikon wektorowych zaprojektowany specjalnie dla elementary OS i jego środowiska pulpitu: Pantheonu.
Additions: Dodatki:
preferences-desktop-font*
Updated families: Zaktualizowane rodziny:
Additional sizes for playlist-queue Dodatkowe rozmiary dla kolejki playlisty
Redesign PDF file type Przeprojektowano typ pliku PDF
Additional sizes for emblem-downloads Dodatkowe rozmiary dla emblematu pobierań
Remove arrows from Copy and Paste actions Usunięto strzałki z akcji Kopiuj i Wklej
Removals: Usunięto:
multimedia-video-player
Improved consistency between arrow shapes Zwiększona spójność pomiędzy kształtami strzałek
Improved appearance of color icons against dark backgrounds Poprawiono widok kolorowych ikon na ciemnym tle
More gender-neutral people icons Więcej ikon ludzi neutralnych płciowo
Rounded media controls Zaokrąglone kontrolki mediów
Rounded lightning bolt shape Zaokrąglony kształt błyskawicy
More colorful battery icons Bardziej kolorowe ikony baterii
align-*
color-picker
distribute-*
draw-calligraphic
office-database-new
tools-spray
application-content-*
thunderbolt devices urządzenia thunderbolt
video-display-tv
symbolic headphones symboliczne słuchawki
application-certificate
application-json
office-task-symbolic

Loading…

Rounded media controls
Zaokrąglone kontrolki mediów
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/icons.appdata.xml.in:39
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/pl.po, string 16