Translation

English
Updated all pencil icons to use Banana palette
55/460
Context English Polish State
audio-speaker-testing
edit-undo-archive
internet-mail
internet-news-reader
multimedia-audio-player
notification bell animations animacje dzwonka powiadomień
nm-*
ubiquity
Minor updates Mniejsze aktualizacje
Update emoji names for emoji picker in elementary OS 6 and latest GTK Zaktualizowano nazwy emoji dla selektora emoji w elementary OS 6 i najnowszym GTK
Replace Inkscape with rsvg for building cursors Zastąpiono Inkscape przez rsvg dla budowania kursorów
New Palette Colors: Nowe kolory palety:
Add Bubblegum and Mint to official palette Dodano gumę balonową i miętę do oficjalnych palet
Updated all eraser icons to use Bubblegum palette Zaktualizowano ikony gumki by używała palety gumy balonowej
Updated "path" icons to use Mint palette Zaktualizowano ikony „ścieżki” by używała miętowej palety
Updated all pencil icons to use Banana palette Zaktualizowano ikony ołówka by używały bananowej palety
New Icons: Nowe ikony:
Add "software-update-urgent" Dodano "software-update-urgent"
Add "sync-synchronizing" Dodano "sync-synchronizing"
Scaled Icon Sizes: Przeskalowano rozmiary ikon:
Add 24px "window-close-symbolic" Dodano "software-update-urgent" o rozmiarze 24px
Add 48px preferences icons Dodano ikonę preferencji o rozmiarze 48px
Provide large cursors Dodano większe wskaźniki
Fix alignment of several cursors Naprawiono wyrównanie kilku wskaźników
Use palette colors in copy cursors Użyto kolorów palety we wskaźnikach kopiujących
Fix direction of the ban symbol cursor and use red Naprawiono kierunek wskaźnika o symbolu bana i użyto koloru czerwonego
Add "All Scroll", "No Drop", "Vertical Text", and "Zoom" cursors Dodano wskaźniki "Całe przewijanie", "Nie upuszczaj", "Pionowy tekst" oraz "Przybliż"
Add 64px prefs locale Dodano preferencje języka o rozmiarze 64px
Make symbol on 32px places home larger Sprawiono, że symbol na domowych miejscach o rozmiarze 32px jest większy
New icons for Workspace preferences Nowe ikony dla ustawień obszarów roboczych
Add symbolic variant for updates icon Dodano symboliczne warianty dla ikon aktualizacji

Loading…

Updated all pencil icons to use Banana palette
Zaktualizowano ikony ołówka by używały bananowej palety
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/icons.appdata.xml.in:92
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
po/pl.po, string 51