Translation Read only

English
nm-*
0/100
Context English Polish State
video-display-tv
symbolic headphones symboliczne słuchawki
application-certificate
application-json
office-task-symbolic
status emblems emblematy statusu
emblem-git-*
accessories-camera
accessories-screenshot
audio-speaker-testing
edit-undo-archive
internet-mail
internet-news-reader
multimedia-audio-player
notification bell animations animacje dzwonka powiadomień
nm-*
ubiquity
Minor updates Mniejsze aktualizacje
Update emoji names for emoji picker in elementary OS 6 and latest GTK Zaktualizowano nazwy emoji dla selektora emoji w elementary OS 6 i najnowszym GTK
Replace Inkscape with rsvg for building cursors Zastąpiono Inkscape przez rsvg dla budowania kursorów
New Palette Colors: Nowe kolory palety:
Add Bubblegum and Mint to official palette Dodano gumę balonową i miętę do oficjalnych palet
Updated all eraser icons to use Bubblegum palette Zaktualizowano ikony gumki by używała palety gumy balonowej
Updated "path" icons to use Mint palette Zaktualizowano ikony „ścieżki” by używała miętowej palety
Updated all pencil icons to use Banana palette Zaktualizowano ikony ołówka by używały bananowej palety
New Icons: Nowe ikony:
Add "software-update-urgent" Dodano "software-update-urgent"
Add "sync-synchronizing" Dodano "sync-synchronizing"
Scaled Icon Sizes: Przeskalowano rozmiary ikon:
Add 24px "window-close-symbolic" Dodano "software-update-urgent" o rozmiarze 24px
Add 48px preferences icons Dodano ikonę preferencji o rozmiarze 48px

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same, read-only
Source string location
data/icons.appdata.xml.in:71
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/pl.po, string 42