Translation

English
Support dark style
28/180
Context English Polish State
Sideload Załaduj nieoficjalną aplikację
Install apps downloaded from the Internet Instaluj programy pobrane z Internetu
Sideload Flatpak apps per user and automatically add their remotes to AppCenter. Sideload shows important information about apps before you install like their download size. Załaduj nieoficjalne aplikacje Flatpak jako użytkownik i automatycznie dodaj ich repozytoria do AppCenter. Przed załadowaniem nieoficjalnych aplikacji pokazywane są istotne informacje o nich, takie jak rozmiar do pobrania.
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Fix blurry app icon in multitasking view Naprawiono rozmytą ikonę aplikacji w widoku wielozadaniowym
Use system Flatpak runtimes for locally installed apps Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
Control notifications in System Settings Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
Offer to trash Flatpak files after installing Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
Support dark style Wsparcie dla ciemnego motywu
Support Flatpak bundle files Obsługa plików pakietu Flatpak
Fix crashes on installation failure Napraw błędy krytyczne w przypadku niepowodzenia instalacji
Link to System Settings → Applications → Permissions Dodano link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
Show app name in the main view once it's loaded Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
Improve performance of download size calculation Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
First release. Hello world! Pierwsze wydanie. Witaj świecie!
elementary, Inc. elementary, Inc.
Flatpak Installer Instalator Flatpak
io.elementary.sideload io.elementary.sideload
flatpak; flatpak;
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)

Loading…

Support dark style
Wsparcie dla ciemnego motywu
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/sideload.appdata.xml.in:41
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 9