Translation

English
Updated translations
22/200
Context English Polish State
Sideload Załaduj nieoficjalną aplikację
Install apps downloaded from the Internet Instaluj programy pobrane z Internetu
Sideload Flatpak apps per user and automatically add their remotes to AppCenter. Sideload shows important information about apps before you install like their download size. Załaduj nieoficjalne aplikacje Flatpak jako użytkownik i automatycznie dodaj ich repozytoria do AppCenter. Przed załadowaniem nieoficjalnych aplikacji pokazywane są istotne informacje o nich, takie jak rozmiar do pobrania.
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Fix blurry app icon in multitasking view Naprawiono rozmytą ikonę aplikacji w widoku wielozadaniowym
Use system Flatpak runtimes for locally installed apps Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
Control notifications in System Settings Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
Offer to trash Flatpak files after installing Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
Support dark style Wsparcie dla ciemnego motywu
Support Flatpak bundle files Obsługa plików pakietu Flatpak
Fix crashes on installation failure Napraw błędy krytyczne w przypadku niepowodzenia instalacji
Link to System Settings → Applications → Permissions Dodano link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
Show app name in the main view once it's loaded Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
Improve performance of download size calculation Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
First release. Hello world! Pierwsze wydanie. Witaj świecie!
elementary, Inc. elementary, Inc.
Flatpak Installer Instalator Flatpak
io.elementary.sideload io.elementary.sideload
flatpak; flatpak;
User avatar tpalucki

Suggestion added

Zaktualizowane tłumaczenia

Suggested change:

AZaktualizacjaowane tłumaczeńnia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

AktualizacjaPoprawione tłumaczeńnia

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Gala
Propagated Translated Desktop/Notifications (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Updated translations
ZaAktualizowanoacja tłumaczeniań
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
7 months ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
7 months ago
New contributor 7 months ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 years ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information