Translation

English
elementary, Inc.
16/160
Context English Polish State
Sideload Załaduj nieoficjalną aplikację
Install apps downloaded from the Internet Instaluj programy pobrane z Internetu
Sideload Flatpak apps per user and automatically add their remotes to AppCenter. Sideload shows important information about apps before you install like their download size. Załaduj nieoficjalne aplikacje Flatpak jako użytkownik i automatycznie dodaj ich repozytoria do AppCenter. Przed załadowaniem nieoficjalnych aplikacji pokazywane są istotne informacje o nich, takie jak rozmiar do pobrania.
Updated translations Aktualizacja tłumaczeń
Fix blurry app icon in multitasking view Naprawiono rozmytą ikonę aplikacji w widoku wielozadaniowym
Use system Flatpak runtimes for locally installed apps Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
Control notifications in System Settings Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
Offer to trash Flatpak files after installing Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
Support dark style Wsparcie dla ciemnego motywu
Support Flatpak bundle files Obsługa plików pakietu Flatpak
Fix crashes on installation failure Napraw błędy krytyczne w przypadku niepowodzenia instalacji
Link to System Settings → Applications → Permissions Dodano link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
Show app name in the main view once it's loaded Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
Improve performance of download size calculation Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
First release. Hello world! Pierwsze wydanie. Witaj świecie!
elementary, Inc. elementary, Inc.
Flatpak Installer Instalator Flatpak
flatpak; flatpak;
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Sideload (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Wallpapers (Extra)
Propagated Translated Desktop/Icons (extra)
Propagated Translated Desktop/Stylesheet (Extra)
Propagated Translated Desktop/Portals (Extra)
Propagated Translated Desktop/Flatpak Platform
Propagated Translated Desktop/Captive Portal Assistant (Extra)
Propagated Translated Desktop/Settings Daemon
Propagated Translated Desktop/Shortcut Overlay (Extra)
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Gala
Propagated Translated Desktop/Notifications (Extra)
Propagated Translated Desktop/Feedback (Extra)
Propagated Translated Desktop/Granite (Extra)
Propagated Translated Desktop/GeoClue2 Agent (Extra)
Propagated Translated Desktop/Greeter (Extra)

Loading…

User avatar strebski

New translation

Desktop / Sideload (Extra)Polish

elementary, Inc.
elementary, Inc.
2 years ago
User avatar strebski

New contributor

Desktop / Sideload (Extra)Polish

New contributor 2 years ago
Browse all component changes
User avatar martinmyrvold

Resolved comment

This should not be translated, right? I get an error saying the string matches, but there is no way to translate this into Norwegian.

a year ago
User avatar ryonakano

Resolved comment

Thanks @martinmyrvold, I added the "ignore-same" flag for all occurrences of "elementary, Inc." in our weblate.

10 months ago

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
data/sideload.appdata.xml.in:124
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 16