Translation

English
Cancel
6/100
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Close Lukk
This app is already installed. Denne appen er allerede installert.
A newer version of Flatpak is needed to install this app. En nyere versjon av Flatpak er nødvendig for å installere denne appen.
A required Flatpak remote was not found. En påkrevd Flatpak ble ikke funnet eksternt.
A required runtime dependency could not be found. En påkrevd kjøretidsavhengighet ble ikke funnet.
The supplied .flatpakref file does not seem to be valid. Angitt .flatpakref-fil ser ikke ut til å være gyldig.
The app is not signed with a trusted signature. Dette programmet er ikke signert med et betrodd sertifikat.
The application, runtime, or remote name is invalid. Programmet, kjøretidsrutinen, eller fjernkontrollsnavnet er ugyldig.
An unknown error occured. En ukjent feil inntraff.
Install untrusted app “%s”? Installer det ubetrodde programmet «%s»?
Install untrusted app? Installer ubetrodd program?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Dette programmet tilbys ene og alene av sin utvikler, og har ikke blitt vurdert for sikkerhet, personvern eller systemintegrasjon.
Fetching details Henter detaljer
I understand Jeg forstår
Updates to this app will not be reviewed Nye versjoner av programmet vil ikke bli vurdert
Cancel Avbryt
Install Anyway Installer uansett
Download size may be up to %s Nedlastingsstørrelsen kan være opptil %s
Unknown download size Ukjent nedlastingsstørrelse
Other apps from this distributor may appear in %s Andre programmer fra denne distributøren kan forekomme i %s
Installing “%s” Installerer «%s»
Preparing… Forbereder …
“%s” has been installed «%s» har blitt installert
The app has been installed Denne appen er allerede installert.
Open it any time from the Applications Menu. Visit %s for app information, updates, and to uninstall. Permissions can be changed in <a href='%s'>%s → %s…</a> Åpne det fra programmenyen når som helst. Besøk %s for programinfo, oppdateringer og for å avinstallere. Tilganger kan endres i <a href='%s'>%s → %s…</a>
System Settings Systeminnstillinger
Applications Programmer
“%s” is already installed «%s» er allerede installert
This app is already installed Dette programmet er allerede installert
No changes were made. Visit %s for app information, updates, and to uninstall. Permissions can be changed in <a href='%s'>%s → %s…</a> Ingen endringer ble gjort. Besøk %s for programinfo, oppdateringer, og for å avinstallere. Tilganger kan enres i <a href='%s'>%s → %s…</a>
Open App Åpne program
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Desktop/Sideload
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Desktop/Feedback
Propagated Translated Desktop/Polkit Agent

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / SideloadNorwegian Bokmål (nb)

Cancel
Avbryt
a month ago
Cancel
Avbryt
a month ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / SideloadNorwegian Bokmål (nb)

Cancel
Avbryt
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 18