Translation

English
A required Flatpak remote was not found.
44/400
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Install failed Installering feilet
Details Detaljer
Close Lukk
This app is already installed. Denne appen er allerede installert.
A newer version of Flatpak is needed to install this app. En nyere versjon av Flatpak er nødvendig for å installere denne appen.
A required Flatpak remote was not found. En påkrevd Flatpak ble ikke funnet eksternt.
A required runtime dependency could not be found. En påkrevd kjøretidsavhengighet ble ikke funnet.
The supplied .flatpakref file does not seem to be valid. Angitt .flatpakref-fil ser ikke ut til å være gyldig.
The app is not signed with a trusted signature. Dette programmet er ikke signert med et betrodd sertifikat.
The application, runtime, or remote name is invalid. Programmet, kjøretidsrutinen, eller fjernkontrollsnavnet er ugyldig.
An unknown error occurred. En ukjent feil inntraff.
Install untrusted app “%s”? Installer det ubetrodde programmet «%s»?
Install untrusted app? Installer ubetrodd program?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Dette programmet tilbys ene og alene av sin utvikler, og har ikke blitt vurdert for sikkerhet, personvern eller systemintegrasjon.
Fetching details Henter detaljer
I understand Jeg forstår
Updates to this app will not be reviewed Nye versjoner av programmet vil ikke bli vurdert
Other apps from this distributor may appear in %s Andre programmer fra denne distributøren kan forekomme i %s
Cancel Avbryt
Install Anyway Installer uansett
Install size may be up to %s Installeringsstørrelsen kan være opptil %s

Loading…

A required Flatpak remote was not found.
En påkrevd Flatpak ble ikke funnet eksternt.
a year ago
A required Flatpak remote was not found.
En påkrevd Flatpak ble ikke funnet eksternt.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "En påkrevd Flatpak ble ikke funnet eksternt.".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/ErrorView.vala:73
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nb.po, string 6