Translation

“%s” is alreadyhas been installed
English
%s” has been installed
27/230
Context English Norwegian Nynorsk State
The application, runtime, or remote name is invalid. Sjølve appen, køyringa av appen, eller remote-namnet er ikkje gyldig.
An unknown error occured. Ein ukjend feil har skjedd.
Install untrusted app “%s”? Installer den usikre appen “%s”?
Install untrusted app? Vil du installera denne usikre appen?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Denne appen har blitt publisert ut av utviklarane, og har på ingen måte blitt sjekka for sikkerheit, personvern og integrasjon mot systemet.
Fetching details Hentar detaljar
I understand Eg forstår
Updates to this app will not be reviewed Oppdateringar til denne appen vil ikkje bli sjekka
Cancel Avbryt
Install Anyway Installer likevel
Download size may be up to %s Storleiken på nedlastinga kan vera opptil %s
Unknown download size Ukjend storleik på nedlastinga
Other apps from this distributor may appear in %s Andre appar frå denne distributøren kan hamna i %s
Installing “%s” Installerar “%s”
Preparing… Gjer klart…
“%s” has been installed “%s” er allereie installert
The app has been installed Appen vart installert utan feil
Open it any time from the Applications Menu. Visit %s for app information, updates, and to uninstall. Permissions can be changed in <a href='%s'>%s → %s…</a> Du kan opna den kva tid som helst i Appmenyen. Gå til %s for informasjon om appen, oppdateringar og for å fjerna appen.
System Settings
Applications
“%s” is already installed “%s” er allereie installert
This app is already installed Denne appen er allereie installert
No changes were made. Visit %s for app information, updates, and to uninstall. Permissions can be changed in <a href='%s'>%s → %s…</a> Det vart ikkje gjort nokon endringar. Gå til %s for informasjon om appen, oppdateringar og for å fjerna den.
Move ”%s” to Trash
Open App Opna appen
your software center ditt programvaresenter
Install Untrusted App Installer usikker app
App installed Appen er installert
“%s” was installed successfully “%s” vart installert utan feil
The app was installed successfully Appen vart installert utan feil

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/SuccessView.vala:41
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
po/nn.po, string 25