Translation

English
Install untrusted app “%s”?
39/270
Context English Polish State
Install failed Instalacja nie powiodła się
Details Szczegóły
Close Zamknij
This app is already installed. Ta aplikacja jest już zainstalowana.
A newer version of Flatpak is needed to install this app. Nowsza wersja Flatpak jest wymagana do instalacji tej aplikacji.
A required Flatpak remote was not found. Wymagane zdalne źródło Flatpak nie zostało odnalezione.
A required runtime dependency could not be found. Nie można znaleźć wymaganej zależności środowiska wykonawczego.
The supplied .flatpakref file does not seem to be valid. Dostarczony plik .flatpakref wydaje się nie być prawidłowy.
The app is not signed with a trusted signature. Aplikacja nie jest podpisana zaufanym podpisem.
The application, runtime, or remote name is invalid. Nazwa aplikacji, środowiska wykonawczego lub nazwy zdalnej jest nieprawidłowa.
An unknown error occured. Wystąpił nieznany błąd.
Install untrusted app “%s”? Zainstalować niezaufaną aplikację „%s”?
Install untrusted app? Zainstalować niezaufaną aplikację?
This app is provided solely by its developer and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. Ta aplikacja jest dostarczana wyłącznie przez jej programistę i nie została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, prywatności ani integracji z systemem.
Fetching details Pobieranie szczegółów
I understand Rozumiem
Updates to this app will not be reviewed Aktualizacje tej aplikacji nie będą sprawdzane
Other apps from this distributor may appear in %s Inne aplikacje tego dystrybutora mogą pojawiać się w %s
Cancel Anuluj
Install Anyway Zainstaluj mimo to
Install size may be up to %s Rozmiar instalacji może wynosić do %s
Download size may be up to %s Rozmiar pobierania może wynosić do %s
Unknown download size Nieznany rozmiar pobierania
Installing “%s” Instalowanie „%s”
Preparing… Przygotowywanie…
“%s” has been installed „%s” zostało zainstalowane
The app has been installed Aplikacja została zainstalowana

Loading…

User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / SideloadPolish

Install untrusted app “%s”?
Zainstalować niezaufaną aplikację "%s"?
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Install untrusted app “%s”?
Zainstalować niezaufaną aplikację "%s"?
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / SideloadPolish

Install untrusted app “%s”?
Zainstalować niezaufaną aplikację "%s"?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/MainView.vala:23
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/pl.po, string 12