Translation

English
Fixes:
0/100
Context English Polish State
Files Pliki
Browse your files Przeglądaj swoje pliki
folder;manager;explore;disk;filesystem; katalog;folder;menedżer;menadżer;manadżer;manedżer;manager;eksploruj;eksplorator;dysk;system plików;
File Manager Menedżer plików
system-file-manager system-file-manager
New Window Nowe okno
New Window As Administrator Nowe okno jako administrator
Browse and manage files and folders Przeglądaj i zarządzaj plikami oraz katalogami
Easily copy, move, and rename your files, or use folders to stay organized. Whether you like files in lists, grids or columns, you can always find them right away. Access all your files, whether locally, on an external device or remotely using FTP, SFTP, AFP, Webdav, or Windows share. Kopiuj z łatwością, przenoś, zmieniaj nazwy swoich plików oraz używaj katalogów, aby utrzymać porządek. Zawsze kiedy chcesz przeglądać pliki w postaci list, siatki lub kolumn możesz znaleźć je we właściwym miejscu. Utrzymuj dostęp do wszystkich swoich plików, zarówno lokalnie jak i na urządzeniach zewnętrznych lub zdalnych, używając rozwiązań FTP, SFTP, AFP, WebDAV lub udziałów systemu Microsoft Windows.
Fixes:
Fix connecting to AFP servers so that passwords are remembered
Improvements:
Do not restore locations that have become inaccessible
Clicking between thumbnail and text now activates/selects in Icon view
Bookmark menu option for network mounts in sidebar
Show folder item count in List View
Now shows thumbnails on locally mounted MTP and PTP devices as well as on network locations by default
Properties window: Allow the filename to be copied when it cannot be edited
Improved tooltip formatting for devices in the sidebar
Fix crash when pressing Enter and another key at the same time
Fix pathbar handling of "~" and ".." in path
Filechooser pathbar no longer crashes when invoked from a Flatpak
Do not show git status for repositories on FUSE filesystems to prevent possible blocking
Other updates:
"Personal" is now "Bookmarks"
User avatar anonymous

Suggestion added

Poprawki:

Suggested change:

Poprawki:
4 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Files / Files (Extra)Polish

Fixes:
Poprawki:
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
11 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 10