Translation

English
elementary LLC.
15/150
Context English Czech State
Switching input language cancels actions Přepnutí vstupního jazyka zruší akce
Various crash fixes Různé opravy pádů
Web browsers like Firefox now remember the most recently used downloads directory Webové prohlížeče jako např. Firefox si nyní pamatují naposledy použitou složku pro stahování
Remember preferred zoom level Je zapamatovávána upřednostňovaná úroveň přiblížení
Improved input method support Vylepšena podpora vstupních metod
910x640 minimum window size 910x640 minimální velikost okna
Security fixes Opravy zabezpečení
Enable drag and drop tabs between windows Umožněno přetahování karet mezi okny
Merge search functionality into Ctrl+F Sloučena funkce hledání do Ctrl+F
Improved translation support Vylepšena podpora pro překládání
Fix appdata release dates Oprava dat vydání v appdata metadatech
Improve file opening over Samba shares Vylepšeno otevírání souborů ze Samba sdílení
Fix a crash when restoring items from the Trash Oprava padání při obnově položek z koše
Improve cut/copy/paste sensitivity in context menu Vylepšena citlivost vyjmout/kopírovat/vložit v kontextové nabídce
Translation updates Aktualizovány překlady
elementary LLC. elementary LLC.
Run Pantheon Files as Administrator Spustit Pantheon Soubory jako správce
Authentication is required to run Files as Administrator Pro spuštění aplikace Soubory s oprávněními na úrovni správce systému je vyžadováno ověření se

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Files / Files (Extra)Czech

elementary LLC.
elementary LLC.
9 months ago
User avatar jamci01

New translation

Files / Files (Extra)Czech

elementary LLC.
elementary LLC.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 157