Translation

TRANSLATORS This string is an icon name and should not be translated.
English
system-file-manager
19/190
Context English Czech State
Files Soubory
Browse your files Procházejte své soubory
folder;manager;explore;disk;filesystem; složka;správce;procházet;disk;souborový systém;
File Manager Správce souborů
system-file-manager system-file-manager
New Window Nové okno
New Window As Administrator Nové okny s oprávněními na úrovni správce systému
Browse and manage files and folders Procházet a spravovat soubory a složky
Easily copy, move, and rename your files, or use folders to stay organized. Whether you like files in lists, grids or columns, you can always find them right away. Access all your files, whether locally, on an external device or remotely using FTP, SFTP, AFP, Webdav, or Windows share. Jednoduše kopírujte, přesouvejte a přejmenovávejte své soubory, nebo pro udržení pořádku používejte složky. Ať už máte rádi soubory v seznamech, mřížkách nebo sloupcích, vždy je najdete na svém místě. Přistupujte ke všem svým souborům lokálně, na externím úložišti, nebo vzdáleně pomocí FTP, SFTP, AFP, Webdav nebo sdílení Windows.
Improvements: Vylepšení:
Clicking between thumbnail and text now activates/selects in Icon view
Bookmark menu option for network mounts in sidebar Volba záložka pro síťová připojení (mount) v postranním panelu
Show folder item count in List View V zobrazení v seznamu zobrazovat počet položek
Now shows thumbnails on locally mounted MTP and PTP devices as well as on network locations by default Nyní ve výchozím stavu zobrazuje náhledy na lokálně připojených MTP a PTP zařízeních. To stejné na umístěních na síti
Properties window: Allow the filename to be copied when it cannot be edited Okno s vlastnostmi: Umožnit zkopírování názvu souboru, když ho není možné upravit
Improved tooltip formatting for devices in the sidebar Vylepšeno formátování nástrojového tipu pro zařízení v postranním panelu
Fixes: Opravy:
Fix crash when pressing Enter and another key at the same time Opraven pád při stisku Enter a další klávesy naráz
Fix pathbar handling of "~" and ".." in path Opraveno zacházení pruhu pro popis umístění se znaky „~“ (tilda) a „..“ (dvě tečky – o úroveň výš) v popisu umístění
Filechooser pathbar no longer crashes when invoked from a Flatpak Pruh s popisem umístění dialogu volby souboru už nepadá, když je vyvolán z aplikace, nainstalované z Flatpak balíčku

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Files / Files (Extra)Czech

system-file-manager
system-file-manager
9 months ago
User avatar jamci01

New translation

Files / Files (Extra)Czech

system-file-manager
system-file-manager
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
TRANSLATORS This string is an icon name and should not be translated.
String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 5