Translation

Permanently dDelete aAll items from Trash?
English
Permanently Delete All Trash
38/280
Context English Serbian State
Trash Смеће
Open the Trash Отворите смеће
View the root of the local filesystem Прегледајте корен локалног система датотека
%s free %s је слободно
%s used of %s %s је искоришћено од %s
Entire Network Читава мрежа
Browse the contents of the network Разгледајте садржаје на мрежи
Open Отвори
Open in New _Tab Отвори у новом _језичку
Open in New _Window Отвори у новом _прозору
Remove Уклони
Rename Преименуј
_Mount _Прикачи
_Unmount _Откачи
_Eject _Избаци
Permanently Delete All Trash Да трајно обришем све ставке из смећа?
Permanently Delete Trash Да трајно обришем све ставке из смећа?
Permanently Delete Trash on this Mount Да трајно обришем све ставке из смећа на овом качењу?
Bookmarks Обележивачи
Common places plus saved folders and files Општа места плус сачуване фасцикле и датотеке
Storage Смештај
Internal and connected storage devices Унутрашњи и повезани смештајни уређаји
Network Мрежа
Devices and places available via a network Уређаји и места доступна путем мреже
Connect Server… Повежи се са сервером…
This Folder Is Empty Ова фасцикла је празна
Trash Is Empty Смеће је празно
There Are No Recent Files Нема скорашњих датотека
Access Denied Приступ је одбијен
Privacy mode is on Режим приватнсоти је укључен
No recent files are remembered Нису запамћене скорашње датотеке

Loading…

User avatar None

Source string changed

Files / FilesSerbian

Permanently dDelete aAll items from Trash?
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/sr.po, string 144