Translation

English
Enable Drive Encryption
37/230
Context English Hungarian State
Not Enough Space Nincs elegendő hely
There is not enough room on your device to install %s. We recommend a minimum of %s of storage. Nincs elég hely a lemezen a(z) %s telepítéséhez. Javasoljuk, hogy %s hely legyen szabad.
Your Device May Be Too Slow Lehet, hogy a készüléke lassú lesz
Your device doesn't meet the recommended hardware requirements. This may cause it to run slowly or freeze. A készülék nem felel meg az ajánlott rendszerkövetelményeknek. Ez lassulást vagy fagyást is okozhat.
Virtual Machine Virtuális gép
You appear to be installing in a virtual machine. Some parts of %s may run slowly, freeze, or not function properly in a virtual machine. It's recommended to install on real hardware. Úgy tűnik, ön egy virtuális gépre telepít. Az %s néhány része lassan futhat, fagyhat, vagy pedig nem működik megfelelően virtuális gépen. Ajánlott valódi hardverre telepíteni.
Recommended: Ajánlott:
Your Device: Az ön készüléke:
Processor: Processzor:
Memory: Memória:
Select a Drive Válasszon ki egy meghajtót
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Ez törli az összes adatot a kiválasztott meghajtón. Ha még nem mentette az adatait, akkor viszavonhatja a telepítést és használhatja a demómódot.
Getting the current configuration… Az aktuális konfiguráció megszerzése…
Erase and Install Törlés és telepítés
Don’t Encrypt Ne titkosítsa
Enable Drive Encryption Meghajtó titkosításának engedélyezése
Encrypt this device's drive if required for added protection, but be sure you understand: Titkosítsa a készülék meghajtóját, ha adatvédelmi szempontból szükséges, de vegye figyelembe:
Data will only be protected from others with physical access to this device when it is shut down. A meghajtó titkosítása csak akkor óvja meg az adatait, ha mások fizikailag hozzáférnének az eszközhöz.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. A titkosítási jelszót minden egyes bekapcsoláskor vagy újraindításkor meg kell adni. Tárolja biztonságos helyen.
A built-in or USB keyboard will be required to type the encryption password each time this device is turned on. Egy beépített vagy USB-s billentyűzet lesz szükséges minden bekapcsoláskor a titkosítás feloldásához.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Ha elfelejtette a titkosítási jelszót, akkor <b>nem tudja visszaállítani az adatokat.</b> Ez az eszköz egyedi jelszava, nem a felhasználói fiókhoz tartozó jelszó.
Choose Encryption Password Válasszon titkosítási jelszót
Confirm Password Jelszó megerősítése
Back Vissza
Choose Password Válasszon jelszót
Set Encryption Password Állítson be titkosítási jelszót
Passwords do not match A jelszavak nem egyeznek
Could Not Install Nem telepíthető
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. The device may not restart properly. You can try the following: A(z) %s telepítése nem sikerült, valószínűleg hardverhiba miatt. Előfordulhat, hogy a készülék nem fog megfelelően újraindulni. Megpróbálhatja a következőket:
Try the installation again Próbálja újra a telepítést
Use Demo Mode and try to manually recover Használja a demómódot és próbálja meg manuálisan helyreállítani

Loading…

User avatar TomiOhl

Translation changed

Installer / InstallerHungarian

Enable Drive Encryption
Meghajtó titkosításaának engedélyezése
11 months ago
User avatar None

Source string changed

Installer / InstallerHungarian

Enable Drive Encryption
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EncryptView.vala:50
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/hu.po, string 26