Translation

Don't Encrypt
English
Don’t Encrypt
17/130
Context English Dutch State
Ignore Negeren
Not Enough Space Onvoldoende ruimte
There is not enough room on your device to install %s. We recommend a minimum of %s of storage. Er is onvoldoende ruimte op uw apparaat om %s te installeren. We bevelen een minimum opslagruimte aan van %s.
Your Device May Be Too Slow Uw apparaat is mogelijk te traag
Your device doesn't meet the recommended hardware requirements. This may cause it to run slowly or freeze. Uw apparaat voldoet niet aan de hardwarevereisten. Hierdoor kan het traag werken of vastlopen.
Connect to a Power Source Verbinding met een voedingsbron maken
Your device is running on battery power. It's recommended to be plugged in while installing. Uw apparaat loopt op batterijvoeding. Tijdens de installatie wordt netvoeding aanbevolen.
Recommended: Aanbevolen:
Your Device: Uw apparaat:
Processor: Processor:
Memory: Geheugen:
Select a Drive Een schijf selecteren
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Dit zal alle data op de geselecteerde schijf wissen. Als u geen back-up heeft van uw data, dan kunt u de installatie annuleren en de demomodus gebruiken.
Getting the current configuration… Huidige configuratie aan het ophalen…
Erase and Install Installeren en wissen
Don’t Encrypt Niet versleutelen
Enable Drive Encryption Encryptie van de schijf
Encrypt this device's drive if required for added protection, but be sure you understand:
Data will only be protected from others with physical access to this device when it is shut down. Gegevens worden beschermd tegen anderen met fysieke toegang tot dit apparaat.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Het encryptiewachtwoord is vereist telkens wanneer u dit apparaat inschakelt. Bewaar dit wachtwoord op een veilige plek.
A built-in or USB keyboard will be required to type the encryption password each time this device is turned on.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Als u het versleutelwachtwoord vergeet, <b>zult u de verloren data niet meer kunnen herstellen.</b> Dit wachtwoord is specifiek voor dit apparaat, niet het wachtwoord van uw gebruikersaccount.
Choose Encryption Password Kies encryptie wachtwoord
Confirm Password Wachtwoord bevestigen
Back Terug
Choose Password Wachtwoord kiezen
Set Encryption Password Kies encryptie wachtwoord
Passwords do not match Wachtwoorden komen niet overeen
Could Not Install Kon niet installeren
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. The device may not restart properly. You can try the following: Installeren van %s mislukt, mogelijkerwijs door een hardwarefout. Wellicht herstart uw apparaat niet juist. U kunt één van de volgende opties proberen:
Try the installation again • Probeer de installatie opnieuw

Loading…

User avatar None

Source string changed

Installer / InstallerDutch

Don't Encrypt
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EncryptView.vala:28
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nl.po, string 23