Translation

English
Ignore
7/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Install %s Installer %s
Test mode shutdown Slå av test-modus
Test mode reboot Testmodus-omstart
Test mode switch user Testmodus-brukarbyte
%s… %s…
Cancel Installation Avbryt installering
Test Mode Prøv demo-modus
Ignore Ignorer
Not Enough Space Ikkje nok plass
There is not enough room on your device to install %s. We recommend a minimum of %s of storage. Det er ikkje nok ledig plass på eininga di til å installere %s. Vi anbefaler minimum %s lagringsplass.
Your Device May Be Too Slow Eininga di kan vere for treig
Your device doesn't meet the recommended hardware requirements. This may cause it to run slowly or freeze. Eininga di treff ikkje dei tilrådde maskinvarekrava. Dette kan forårsake at ting går treigt eller heng.
Connect to a Power Source Kople til ei straumkjelde
Your device is running on battery power. It's recommended to be plugged in while installing. Eininga di køyrer på batteridrift. Det er tilrådd å vere tilkopla straum under installeringa.
Recommended: Tilrådd:
Your Device: Eininga di:
Processor: Prosessor:
Memory: Minne:
Select a Drive Vel ein disk
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Dette vil slette alt av data på den valde lagringsstasjonen. Viss du ikkje har sikkerheitskopiert dataa dine, kan du avbryte installeringa og bruke demo-modus.
Getting the current configuration… Hentar gjeldande oppsett…
Erase and Install Slett og installer
Drive Encryption Diskkryptering

Loading…

Ignore
Ignorer
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/CheckView.vala:64
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 8