The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository. Could not update the repository.

Translation

10/100
Context Norwegian Nynorsk Turkish State
Read and write speeds may be minimally impacted during intense tasks. Yoğun görevler sırasında okuma ve yazma hızları bir miktar etkileyebilir.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Bu cihaz her açıldığında şifreleme parolası gerekecektir. Güvenli bir yerde saklayın.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Şifreleme şifresini unutursanız, <b> veriyi kurtaramazsınız. </b> Bu şifre bu cihaza ait benzersiz bir şifre, kullanıcı hesabınızın şifresi değil.
Choose Encryption Password Şifreleme Parolasını Seçin
Confirm Password Parolayı Onayla
Don't Encrypt Şifreleme
Back Geri
Choose Password Şifre Seçin
Set Password Şifre Belirle
Passwords do not match Parolalar eşleşmiyor
Could Not Install Yüklenemedi
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. Your device may not restart properly. You can try the following: %s' nin kurulumu başarısız oldu, donanımdan kaynaklı bir hata olabilir. Cihazınız düzgün şekilde başlatılamayabilir. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
• Try the installation again • Kurulumu tekrarlayın
• Use Demo Mode and try to manually recover • Demo Modu'nu kullanın ve elle kurtarmayı deneyin
• Restart your device to boot from another drive • Başka bir sürücüden başlatmak için cihazınızı yeniden başlatın
Details Ayrıntılar
Restart Device Cihazı Yeniden Başlatın
Try Demo Mode Demo Modu'nu Deneyin
Try Installing Again Tekrar Yüklemeyi Deneyin
Keyboard Layout Klavye Düzeni
Type to test your layout Düzeni test etmek için yazın
Show keyboard layout Klavye düzenini göster
Select Seç
Default Varsayılan
Input Language Giriş Dili
Languages Diller
Select a Language Bir Dil Seçin
Currently active language Şu anda etkin olan dil
Select which partitions to use across all drives. <b>Selecting "Format" will erase ALL data on the selected partition.</b> Bütün sürücüler arasında hangi bölümleri kullanacağınızı seçin. <b>"Biçimlendir" seçeneği seçili bölümdeki BÜTÜN verileri silecektir.</b>
You must at least select a <b>Root (/)</b> partition. En azından bir <b>Kök (/)</b> bölümü seçmelisiniz.
You must at least select a <b>Root (/)</b> partition and a <b>Boot (/boot/efi)</b> partition. En azından bir <b>Kök (/)</b> ve <b>Boot (/boot/efi)</b> bölümü seçmelisiniz.

Loading…

User avatar queeup

New translation

Installer / InstallerTurkish

Details
Ayrıntılar
a year ago
Browse all component changes

Glossary

Norwegian Nynorsk Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/ErrorView.vala:65
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/tr.po, string 42