The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository. Could not update the repository.

Translation

Norwegian Nynorsk
Data will be protected from others with physical access to this device.
71/710
Context Norwegian Nynorsk Turkish State
Not Enough Space Yeterli Alan Yok
There is not enough room on your device to install %s. We recommend a minimum of %s of storage. %s kurulumu için cihazınızda yeterli alan yok. En az %s alan ayrılmasını öneriyoruz.
Your Device May Be Too Slow Cihazınız Çok Yavaş Olabilir
Your device doesn't meet the recommended hardware requirements. This may cause it to run slowly or freeze. Cihazınız önerilen sistem gereksinimlerini karşılamamaktadır. Bu, cihazınızın yavaş çalışmasına veya donmasına sebep olabilir.
Connect to a Power Source Güç Kaynağına Bağla
Your device is running on battery power. It's recommended to be plugged in while installing. Cihazınız pil gücü ile çalışıyor. Kurulum esnasında şarja takmanız önerilir.
Recommended: Önerilen:
Your Device: Cihazınız:
Processor: İşlemci:
Memory: Bellek:
Select a Drive Bir Sürücü Seçin
This will erase all data on the selected drive. If you have not backed your data up, you can cancel the installation and use Demo Mode. Bu seçenek seçili sürücüden tüm veriyi silecektir. Eğer verilerinizi yedeklemediyseniz bu yüklemeyi iptal edip Demo Modu'nu kullanabilirsiniz.
Getting the current configuration… Geçerli yapılandırma alınıyor…
Erase and Install Sil ve Kur
Drive Encryption Sürücü Şifrelemesi
Data will be protected from others with physical access to this device. Veriler, bu cihaza fiziksel erişimi olan diğer kişilerden korunacaktır.
Read and write speeds may be minimally impacted during intense tasks. Yoğun görevler sırasında okuma ve yazma hızları bir miktar etkileyebilir.
The encryption password will be required each time this device is turned on. Store it somewhere safe. Bu cihaz her açıldığında şifreleme parolası gerekecektir. Güvenli bir yerde saklayın.
If you forget the encryption password, <b>you will not be able to recover data.</b> This is a unique password for this device, not the password for your user account. Şifreleme şifresini unutursanız, <b> veriyi kurtaramazsınız. </b> Bu şifre bu cihaza ait benzersiz bir şifre, kullanıcı hesabınızın şifresi değil.
Choose Encryption Password Şifreleme Parolasını Seçin
Confirm Password Parolayı Onayla
Don't Encrypt Şifreleme
Back Geri
Choose Password Şifre Seçin
Set Password Şifre Belirle
Passwords do not match Parolalar eşleşmiyor
Could Not Install Yüklenemedi
Installing %s failed, possibly due to a hardware error. Your device may not restart properly. You can try the following: %s' nin kurulumu başarısız oldu, donanımdan kaynaklı bir hata olabilir. Cihazınız düzgün şekilde başlatılamayabilir. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
• Try the installation again • Kurulumu tekrarlayın
• Use Demo Mode and try to manually recover • Demo Modu'nu kullanın ve elle kurtarmayı deneyin
• Restart your device to boot from another drive • Başka bir sürücüden başlatmak için cihazınızı yeniden başlatın

Loading…

User avatar queeup

New translation

Installer / InstallerTurkish

Data will be protected from others with physical access to this device.
Bu diski şifrelemek verininVeriler, bu cihaza fiziksel erişimi olan başkadiğer kişiler tarafından okunmasına karşı koruden korunacaktır.
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

Norwegian Nynorsk Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EncryptView.vala:53
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/tr.po, string 26