Translation

English
Make it your own by choosing a visual style and accent color. Apps may override these with their own look.
0/1060
Context English Polish State
Enjoy using %s! You can always visit System Settings to set up hardware or change your preferences. Ciesz się używając %s! Możesz w każdej chwili odwiedzić Ustawienia systemowe, aby zmienić ustawienia sprzętu lub inne preferencje.
Ready to Go Gotów do działania
Open System Settings… Otwórz Ustawienia systemu…
Housekeeping Gospodarowanie
Old files can be automatically deleted after %u days to save space and help protect your privacy. Stare pliki zostaną automatycznie usunięte po %u dniach, aby oszczędzić miejsce na dysku i pomóc chronić Twoją prywatność.
Automatically Delete: Automatycznie usuń:
Old temporary files Pliki tymczasowe
Trashed files Pliki w koszu
Make the colors of your display warmer at night to help prevent eye strain and sleeplessness. Uczyń bardziej ciepłymi kolory wyświetlacza w nocy, aby zapobiec zmęczeniu oczu i bezsenności.
Night Light Światło nocne
Night Light: Światło nocne:
Adjust schedule and temperature…
Use Mail, Calendar, and Tasks with an existing online account to sync emails, events, and tasks with this device.
Online Accounts
Connect Online Accounts…
Make it your own by choosing a visual style and accent color. Apps may override these with their own look.
Choose Your Look
Default
Dark
Blueberry
Mint
Lime
Banana
Orange
Strawberry
Bubblegum
Grape
Cocoa
Slate
Automatic based on wallpaper
Continue to set up some useful new features. For more detailed information about updates, check out <a href='https://blog.elementary.io'>our blog</a>.
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Dostosuj go do siebie, wybierając styl wizualny i kolor akcentowy. Aplikacje mogą je nadpisywać swoim wyglądem.

Suggested change:

Dostosuj go do siebie, wybierając styl wizualny i kolor akcentowy. Aplikacje mogą je nadpisywać swoim wyglądem.
2 months ago

Loading…

Make it your own by choosing a visual style and accent color. Apps may override these with their own look.
Dostosuj go do siebie, wybierając styl wizualny i kolor akcentowy. Aplikacje mogą je nadpisywać swoim wyglądem.
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/StyleView.vala:69
String age
a year ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/pl.po, string 32