Translation

English
This message has an empty subject field. The recipient may not be able to infer the scope or importance of the message.
108/1190
Context English Polish State
Attach file Dołącz plik
Send Wyślij
%a, %b %-e, %Y at %-l:%M %p %a, %-e %b %Y o %H∶%M
On %1$s, %2$s wrote: W dniu %1$s użytkownik %2$s napisał:
---------- Forwarded message ---------- ---------- Przekazywana wiadomość ----------
From: %s<br/> Od: %s<br/>
Subject: %s<br/> Temat: %s<br/>
Date: %s<br/> Data: %s<br/>
To: %s<br/> Do: %s<br/>
Cc: %s<br/> Dw: %s<br/>
Permanently delete this draft? Trwale usunąć tą wiadomość?
You cannot undo this action, nor recover your draft once it has been deleted.
Cancel Anuluj
Delete Draft Usuń szkic
Send Message With an Empty Subject? Wysłać wiadomość nie zawierającą tematu?
This message has an empty subject field. The recipient may not be able to infer the scope or importance of the message. Ta wiadomość ma puste pole tematu. Odbiorca może nie być w stanie określić zakresu lub ważności wiadomości.
Don't Send Nie wysyłaj
Send Anyway Wyślij mimo to
New Message Nowa wiadomość
Unread Nieprzeczytana
Replied Odpowiedziana
Forwarded Przekazana
URL: URL:
https://example.com https://przykład.pl
Link Text: Tekst z odnośnikiem:
Example Website Przykładowa strona internetowa
Are you sure you want to open %s? Czy na pewno chcesz otworzyć %s?
Attachments may cause damage to your system if opened. Only open files from trusted sources. Załączniki, jeśli zostaną otwarte, mogą spowodować uszkodzenie systemu. Otwieraj załączniki pochodzące tylko z zaufanych źródeł.
Open Anyway Otwórz mimo to
Refresh folder Odśwież katalog
No Message Selected Brak zaznaczonych wiadomości

Loading…

User avatar strebski

New translation

Mail / MailPolish

This message has an empty subject field. The recipient may not be able to infer the scope or importance of the message.
Ta wiadomość ma puste pole tematu. Odbiorca może nie być w stanie określić zakresu lub ważności wiadomości.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Composer/ComposerWidget.vala:558
String age
a year ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/pl.po, string 54