Translation

English
Move Undo notification to the message view
54/420
Context English Ukrainian State
New features: Нові можливості:
Send a notification when new messages arrive Надсилання сповіщень, коли надходять нові повідомлення
Add a button to manually fetch new messages Додано кнопку отримання нових повідомлень вручну
Automatically select the next message after deleting Автовибір наступного повідомлення після видалення попереднього
Filter unread or starred conversations Фільтр прочитаних бесід та тих, з яких прибрано позначку зіркою
Fixes: Виправлення:
Make sure we don't save sent messages twice for outlook.com accounts Виправлено ваду подвійного збереження надісланих повідомлень для облікових записів outlook.com
Fix a potential crash when changing folders Усунуто ймовірність збою під час зміни тек
Improvements: Поліпшення:
Improve search performance Пришвидшено пошук
Updated translations Оновлено переклади
Fix an issue that prevented some messaging from rendering at all Виправлено проблему, яка взагалі не давала змоги показувати деякі повідомлення
Set the correct "From" address when replying and multiple accounts are set up Встановлення правильної адреси «Від» під час відповіді та якщо налаштовано кілька облікових записів
Fix a crash on startup for some conversations Виправлено збої під час запуску для деяких бесід
Only save drafts when there are new changes Чернетки зберігаються лише за наявності змін
Move Undo notification to the message view Відхилення сповіщення переміщено до панелі повідомлень
Preserve conversation subjects when replying or forwarding Збереження теми бесіди під час відповіді або пересилання
Disable the composer while messages are being sent Закриття редактора написання під час надсилання повідомлень
Edit saved draft messages Редагування збережених чернеток
Make sure we don't save sent messages twice for some account types Виправлено ваду подвійного збереження надісланих повідомлень для деяких типів облікових записів
Stability improvements Поліпшення стабільності
Complete rewrite from scratch Застосунок переписано з нуля
elementary, Inc. elementary, Inc.
io.elementary.mail io.elementary.mail
Email;E-mail;Mail; Email;E-mail;Mail;Пошта;Лист;
Compose Message Нове повідомлення

Loading…

User avatar ihor_ck

New translation

Mail / Mail (Extra)Ukrainian

Move Undo notification to the message view
Відхилення сповіщення переміщено до панелі повідомлень
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
notification сповіщення Mail

Source information

String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 25