Translation

Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices, CDs, and album art.
English
Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices and album art.
134/1220
Context English Czech State
Music Hudba
The official elementary music player Oficiální přehrávač hudby pro elementary
Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices and album art. Hudba je rychlý a krásný audio přehrávač se zaměřením na hudbu a knihovny. Poradí si s externími zařízeními, CD disky a s obrázky alb.
Drop support for Last.FM Zahozena podpora pro optické disky
Updated translations Aktualizovány překlady
Fix an issue with saving smart playlists
Drop support for CD-ROM Zahozena podpora pro optické disky
Dark style support
Minor visual improvements Zlepšení odezvy aplikace
Fix removing items from the queue Oprava odebírání položek z fronty
Fix equalizer sliders not properly disabled sometimes Oprava toho, že posuvníky ekvalizéru nebyly někdy správně znepřístupněny
Performance improvements Zlepšení odezvy aplikace
Removed old gsignond vapi Odebráno staré gsignond vapi
LibraryWindow: Use Granite.MessageDialog for showing alerts LibraryWindow: Pro zobrazování výstrah použito Granite.MessageDialog
PlaylistsUtils: Use Gtk.FileChooserNative PlaylistsUtils: Použito Gtk.FileChooserNative
Accurately remember window size Přesné zapamatování velikosti okna
Scale album art properly at high resolutions Přidána správná změna velikost přebalu alba při vysokých rozlišeních
Accurately select Music Folder Location for directories with spaces in name Přesný výběr umístění složky s hudbou pro složky s mezerami v názvu

Loading…

User avatar None

Source string changed

Music / Music (Extra)Czech

Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices, CDs, and album art.
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 weeks ago
Source string age
2 weeks ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 3