Translation

PerformanceMinor visual improvements
English
Minor visual improvements
23/250
Context English Serbian State
Music Музика
The official elementary music player Званични елементаријев програм за пуштање музике
Music is a fast and beautiful audio player with a focus on music and libraries. It handles external devices and album art. Музика је брз и леп програм за звук са фокусом на музици и збиркама. Ради са спољним уређајима, ЦД дисковима и сликама омота.
Drop support for Last.FM Одбацује подршку за ЦД-РОМ
Updated translations Освежени преводи
Fix an issue with saving smart playlists
Drop support for CD-ROM Одбацује подршку за ЦД-РОМ
Dark style support
Minor visual improvements Побољшања учинковитости
Fix removing items from the queue Поправља уклањање ставки из реда
Fix equalizer sliders not properly disabled sometimes Поправља клизаче уједначавача који се понекад не искључе исправно
Performance improvements Побољшања учинковитости
Removed old gsignond vapi Уклоњен стари „gsignond vapi“
LibraryWindow: Use Granite.MessageDialog for showing alerts Прозор_збирке: Користите „Granite.MessageDialog“ за приказивање узбуна
PlaylistsUtils: Use Gtk.FileChooserNative Помагало_списка_нумера: Користи „Gtk.FileChooserNative“
Accurately remember window size Тачније памти величину прозора
Scale album art properly at high resolutions Исправно сразмерава омот албума при високим резолуцијама
Accurately select Music Folder Location for directories with spaces in name Тачно бира место музичке фасцикле за директоријуме са размацима у називу
New MediaKeyListener path for gnome-settings-daemon Нова путања Ослушкивача_тастера_медија за „gnome-settings-daemon“
AlbumView: double-click to play album Преглед омота: два пута клик за пуштање албума
Associate with s3m files Придружује са „s3m“ датотекама
Queue fixes Исправке реда чекања
Properly restore playlists Исправно враћа спискове нумера
Always respect custom music folder setting Увек поштује произвољне поставке фасцикле музике

Loading…

User avatar None

Source string changed

Music / Music (Extra)Serbian

PerformanceMinor visual improvements
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/extra/sr.po, string 9